Różaniec ze świętym Pawłem - tajemnice bolesne (wersja 2)Tajemnice bolesne


... błogosławiony owoc żywota twojego Jezus

Modlitwa w Ogrójcu
 1. którego Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz 8:26)
 2. który pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! (2 Tes 2:17)
 3. który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei (2 Tes 2:16)
 4. który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga (2 Kor 1:4)
 5. który umocni was i ustrzeże od złego. (2 Tes 3:3)
 6. który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei (2 Tes 2:16)
 7. którego Duch będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 1:8)
 8. dla którego Paweł prosi Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. (Rz 12:11)
 9. którego każdy, kto wezwie, będzie zbawiony. (Rz 10:13)
 10. który prosi nieustannie się módlcie! (1 Tes 5:17) Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! (1Kor 16:13)

Biczowanie
 1. który mnie umacnia. (Flp 4:13)
 2. którego Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rz 3:25)
 3. którego krew jest krwią przymierza (Hbr 9:20)
 4. którego krew ma być wylana na ofiarę (2 Tm 4:6)
 5. w którym mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski (Ef 1:7)
 6. przez krew którego zostaliśmy usprawiedliwieni (Rz 5:9)
 7. przez którego zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni (1 Kor 6:11)
 8. którego Nowym Przymierzem jest kielich Jego Krwi 1Kor 11:25 a Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, jest udziałem w Jego Krwi (1 Kor 10:16)
 9. którego krew, kiedy przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. (Hbr 9:14)
 10. którego krew sprawia, że staliście się bliscy (Ef 2:13)

Cierniem ukoronowanie
 1. który was wzywa do swego królestwa i chwały. (1 Tes 2:12)
 2. przed którym klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga. (Rz 14:11)
 3. w którym będziemy mocni - siłą Jego potęgi. (Ef 6:10)
 4. który został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was. (2 Kor 13:4)
 5. przez którego łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego. (Rz 5:21)
 6. który jest Panem żywych i umarłych (Rz 14:9)
 7. który nie szukał upodobania w samym sobie (Rz 15:3)
 8. który wybrał to, co wzgardzone (1 Kor 1:28)
 9. na którego Imię zegnie się każde kolano (Flp 2:10)
 10. którego moc poznajemy mając udział w Jego cierpieniach (Flp 3:10)

Dźwiganie krzyża
 1. którego nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. (1 Kor 1:18)
 2. którego krzyż jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. (1 Kor 1:23)
 3. przez którego można znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. (Kol 1:20)
 4. który to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (Kol 2:14)
 5. który przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga (Hbr 12:2)
 6. w którym trud wasz nie pozostaje daremny (1 Kor 15:58)
 7. którego krzyż ma być chlubą (Ga 6:14)
 8. którego cierpień i pocieszenia jesteśmy współuczestnikami (2 Kor 1:7)
 9. z którym cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8:17)
 10. z którym jesteśmy przybici do krzyża (Ga 2:19)

Ukrzyżowanie i śmierć
 1. w którego śmierć zostaliśmy zanurzeni (Rz 6:3)
 2. który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami (Rz 8:34)
 3. który był ukrzyżowany (1 Kor 2:2)
 4. którego konanie nieustannie nosimy w naszym ciele, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. (2 Kor 4:10)
 5. który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (Flp 2:8)
 6. dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. (Ga 6:14)
 7. który istotnie umarł i zmartwychwstał (1 Tes 4:14)
 8. który przyszedł na świat zbawić grzeszników (1Tm 1:15)
 9. który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (2Tm 1:10)
 10. którego ofiarą jesteśmy uświęceni (Hbr 10:10)


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...
« » Marzec 2019
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...