III Niedziela Wielkiego Postu

Łaska Chrystusa źródłem wody żywej. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii


Zostaliśmy ochrzczeni, płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa co grzeszne i daje życie Boże. W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu — przygotowania paschalnego, odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym, aby znów na nowo otrzymać źródło wody żywej — łaskę, którą jest Chrystus w naszych sercach.

Chrystus chce ugasić nasze pragnienie. Przeprośmy Boga, że często opuszczaliśmy źródło żywej wody i chcieliśmy gasić pragnienie przy cysternach dziurawych, które wody zatrzymać nie mogą.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus zapowiedział dar swej łaski i chrzest święty mówiąc z Samarytanką o wodzie żywej, która gasi pragnienie. Zapowiedzią tego żywego zdroju była woda ze skały, którą na prośbę Mojżesza dał Bóg na pustyni ludowi wybranemu. Chrześcijanie przez chrzest otrzymują za darmo łaskę Chrystusa i dar Ducha Świętego. Jest to szczególny znak miłości Chrystusa, który przyszedł na ziemię tylko po to, by dać ludziom życie wieczne, oczyścić ich z winy i obdarzyć łaską.

Modlitwa wiernych

Obmyci z brudu grzechu Wodą Zbawienia i odkupieni męką Chrystusa, który do końca nas umiłował przedstawmy Mu nasze prośby:

 

  1. Módlmy się za cały Kościół Święty. Aby głosząc Chrystusa na całym świecie, niestrudzenie stawał w obronie bezbronnych i bezradnych.
  2. Módlmy się za duchownych głoszących rekolekcje. Aby przyczyniali się do przemiany ludzkich serc.
  3. Módlmy się za wszystkich niewierzących w Chrystusa. Aby na Jego Słowo zeszli ze ścieżki złudnego szczęścia na drogę dojrzałej wiary.
  4. Módlmy się za znajdujących się w obliczu zagrożenia życia. Aby Pan oddalił od nich wszelkie niebezpieczeństwa, a chorym dał siłę w przeżywaniu trudnego czasu.
  5. Módlmy się za ratujących ludzkie życie. Aby Pan napełnił ich męstwem, roztropnością i miłosierną miłością.
  6. Módlmy się na naszych zmarłych, w których zaszczepione zostało pragnienie Nieba. Aby miłosierny Pan przyjął ich do siebie.
  7. Módlmy się za nas samych. Abyśmy czerpiąc „wodę żywą” ze skarbca Kościoła nigdy nie wzgardzili Bożym Słowem.

Spragnieni Twojej Miłości prosimy Cię Boże, wysłuchaj nasze prośby, jakie zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu za źródło wody żywej, które nieustannie płynie 3. tej ofiary, obdarza nas łaską i rozpala w nas płomień Bożej miłości.

Przed rozesłaniem

Wracajmy często w Wielkim Poście do źródła żywej wody jakim są sakramenty, które pomnażają w nas dobro i umacniają wiarę. Przyjmijmy błogosławieństwo Boga, który chce nas prowadzić i pokrzepiać, abyśmy jak Samarytanka umieli dostrzec zło i naprawić to, co nas oddala od życia i prawdy.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama