XXII Niedziela Zwykła

Chrystus wiernie wypełnia wolę Ojca i wzywa ludzi do pójścia za Nim drogą krzyża. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zgromadziliśmy się aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na tej Eucharystii ma być wyrazem, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie.

Szukamy często innych dróg i wtedy idziemy donikąd. Z żalem stajemy przed ołtarzem, prosimy aby nam Bóg przebaczył i dał nam siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Prorok Jeremiasz został poddany próbie, stał się pośmiewiskiem, a ludzie nie chcieli go słuchać, wypełnił jednak wiernie swe powołanie prorockie. Chrystus przyjął drogę cierpienia i krzyża zbawiając ludzi swoim pokornym poddaniem się woli Bożej. Chrześcijanie, idąc wiernie drogą wskazaną przez Chrystusa, składają ofiarę swego życia i rozumnie wypełniają wolę Bożą.

Modlitwa powszechna

Wezwani do pójścia za Chrystusem, zanieśmy do Boga modlitwę i prośmy Go, by wysłuchał nas przez Syna Swego, który wiernie wypełnił Jego wolę.

  1. Kościół został powołany do głoszenia Ewangelii; prośmy, aby wiernie wypełniał swą misję, niezależnie od sytuacji społecznych czy politycznych.
    R. Niechaj się spełnia Twoja wola, Ojcze.
  2. Prezbiterzy zostali wezwani do służby Bożemu słowu; prośmy, aby odważnie zwiastowali Dobrą Nowinę.
  3. Katecheci rozpoczynają nowy rok pracy; prośmy, aby ich służba kształtowała ludzkie serca zgodnie z wolą Bożą.
  4. Młodzież i dzieci rozpoczynają swą naukę w szkole i na katechizacji; prośmy, aby wypełnili swe obowiązki z poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych
  5. Rodzice odpowiedzialni są za rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny swych dzieci; prośmy, by umieli dać im wszystko, co jest potrzebne do ukształtowania pełnego człowieczeństwa.
  6. Zmarli... zakończyli swe życie doczesne; prośmy, by odnaleźli pełnię życia w Chrystusie.
  7. Wszyscy zgromadziliśmy się tutaj, by zyskać Boże dary; prośmy, abyśmy idąc za Chrystusem drogą krzyżową, umieli rozpoznać jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe.

Panie, Twój Syn wiernie wypełnił Twoją wolę przyjmując poniżenie, cierpienie i śmierć; spraw, abyśmy naśladując Go, otrzymali od Ciebie potrzebną siłę, a nasze modlitwy o ile są zgodne z Twoją wolą zostały przyjęte i wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed prefacją


Wysłuchawszy Boże słowo, wysławiajmy teraz Boga i dziękujmy Mu, że zbawił nas przez Chrystusa i dał nam możność, byśmy uczestnicząc w tej paschalnej ofierze przechodzili ze śmierci do życia.

Przed rozesłaniem
Myślimy i postępujemy po ludzku, ale Chrystus w tej ofierze ukazuje nam swoją wolę i obdarza nas chrześcijańską mądrością. Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w wypełnianiu woli Ojca, zyskujemy życie. Aby mieć w sobie to Boże życie, przyjmijmy błogosławieństwo.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Grudzień 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...