Uroczystość Chrystusa Króla

Chrystus Król naszym Sędzią. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka.

Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie raz stawał przed nami w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegali Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus Król to sprawiedliwy Sędzia i Dobry Pasterz, który będzie sądził ludzi za to, czy umieli Go dostrzec w potrzebujących i za Jego przykładem przyjść im z pomocą. Ludzie otrzymali możność czynienia dobra, zwycięstwa nad słabością i grzechem dzięki zmartwychwstaniu Nowego Adama — Chrystusa.

Modlitwa powszechna

Abyśmy w dzień sądu mogli się znaleźć po prawicy Chrystusa Króla, zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy o potrzebne łaski do budowania Królestwa Chrystusa na ziemi.

  1. By ludzie w Kościele mogli rozpoznać Królestwo Chrystusa i owczarnię zbawionych. Módlmy się do Boga.
    R. Utwierdzaj, Panie, w sercach Twe Królestwo.
  2. By głodni nie byli pozbawieni chleba powszedniego. Módlmy się do Boga.
  3. By spragnieni prawdy i miłości znaleźli ją w sercach ludzi, którzy na ziemi budują Królestwo Chrystusa. Módlmy się do Boga.
  4. By ubodzy i pokrzywdzeni przez kataklizmy otrzymali potrzebne środki do życia godnego ludzi. Módlmy się do Boga.
  5. By więźniowie polityczni i prześladowani za służbą ludziom doznawali pomocy od tych, dla których narażali swą wolność. Módlmy się do Boga.
  6. By zmarli zostali ożywieni w Chrystusie i otrzymali w posiadanie wieczne Królestwo przygotowane dla nas od założenia świata. Módlmy się do Boga.
  7. Byśmy wszyscy noszący imię chrześcijan rozpoznawali Chrystusa w naszych bliźnich i niosąc im pomoc zasłużyli na znalezienie się w gronie zbawionych, do których przyzna się Chrystus w dzień sądu Módlmy się do Boga.

Polecamy Tobie, Panie, w tej modlitwie naszych bliźnich i prosimy Cię, abyś raczył im udzielić swych darów, a nas kiedyś przyjął do swego Królestwa obiecanego tym, którzy usłużą Tobie w ludziach potrzebujących pomocy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu za to, że należymy do Królestwa Chrystusa wysłużonego męką i zmartwychwstaniem. Dziękujemy Mu za każdy nasz dobry czyn, który włącza nas w zwycięstwo krzyża i przybliża przyjście Bożego Królestwa do wszystkich ludzi.

Przed rozesłaniem

Idziemy z błogosławieństwem Bożym, by budować Królestwo Chrystusa, by dostrzegać naszego Pana w ludziach potrzebujących pomocy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama