Propozycje śpiewów - Wniebowzięcie NMP

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza w Wigilię

Śpiew na wejście:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Obchód uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznijmy śpiewem pieśni „Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie”, nawiązując tym samym do introitu: „Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwrotki nr 1 i 3)
W czasie przygotowania darów, w nawiązaniu do Ewangelii, oddajmy cześć Maryi, która porodziła i karmiła Zbawiciela świata.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Daj mi Jezusa (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona komunijna jest parafrazą słów z usłyszanej Ewangelii: „Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca przedwiecznego”. Rozważając te słowa, śpiewajmy podczas Komunii pieśń „Daj mi Jezusa”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że Pan Jezus pokonał śmierć. Prośmy Pana Boga, aby umocnił nas, gdy ogarnie nas lęk śmierci.
 
Śpiew na zakończenie:
Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Maryi Wniebowziętej (zob. zwrotka nr 3).

Msza w dzień

Śpiew na wejście:
Cześć Maryi (zwrotki od nr 1 do nr 6)
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfony na wejście brzmią: „Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego”. Nawiązując do ich treści, śpiewajmy podczas procesji wejścia „Cześć Maryi” (zob. zwrotka nr 6) oraz „O Maryjo, czemu biegniesz w niebo”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Matko niebieskiego Pana (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przynosząc do ołtarza dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Matko niebieskiego Pana”, która stano poetyckie streszczenie pierwszego czytania.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Na Komunię świętą Mszał Rzymski proponuje do rozważenia fragment pieśni Maryi: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Nawiązując do antyfony, śpiewajmy podczas Komunii pieśń „Chrystus Pan karmi nas”.
 
Śpiew po Komunii:
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy miłosiernego Boga, śpiewając pieśń „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”, której trzecia zwrotka nawiązuje do słów z Ewangelii: „(…) Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych”.
 
Śpiew na błogosławieństwo ziół i kwiatów:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas obrzędu błogosławieństwa ziół i kwiatów, śpiewajmy pieśń ku czci Najświętszej Dziewicy – najdoskonalszego owocu tej ziemi.
 
Śpiew na zakończenie:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Maryi Wniebowziętej (zob. zwrotka nr 1).
«« | « | 1 | » | »»
« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama