XIII Niedziela Zwykła

Pomoc okazana bliźnim służbą samemu Chrystusowi. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii                                                                       .

Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i wchodząc w trudne sytuacje życia, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na którą gromadzimy się dzisiaj ma uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że blisko nas jest Zmartwychwstały Zbawiciel.

Mamy nieustannie wkraczać w nowe życie i mamy umierać dla grze­chu, by żyć dla Boga. Uznajmy więc przed Bogiem jak bardzo jesteśmy .grzeszni i przeprośmy za nasze winy i zaniedbania dobra, aby przez tę ofiarę zbliżyć się do Boga i mieć łączność ze Zmartwychwstałym Chry­stusem.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus obiecał nagrodę tym wszystkim, którzy w Jego imię będą czynili dobro. Wypełnianie dobra jest znakiem odważnego pójścia za Chrystusem, niezależnie od tego, czy ludzie odwdzięczą się za wyświad­czoną im pomoc. Przykładem spełnienia dobrego czynu jest kobieta ze Starego Testamentu, która przyjęła do swego domu człowieka i podzie­liła się z nim ostatkiem swego pożywienia. Otrzymała ona od Boga na­grodę za spełnienie dobrego czynu. Przez chrzest wchodzimy razem z Chrystusem w śmierć, ale z tej śmierci wyrasta życie — takie życie przynosi nam także odważne wypełnianie dobra.

Modlitwa powszechna

Modląc się za innych spełniamy dobry czyn i dajemy wyraz swej wiary we wszechmoc Boga, który wszystkiego może udzielić lu­dziom. Prośmy więc o dobra potrzebne wszystkim do życia du­chowego i dla życia doczesnego.

  1. Aby Kościół święty objawiał światu zmartwychwstałego Chrystu­sa, który przyszedł służyć wszystkim ludziom.  R. Udziel pomocy, Panie, tym co Tobie służą.
  2. Aby ludzie chorzy dźwigali swój krzyż świadomi, że ich cierpienie służy Kościołowi.
  3. Aby rodzice w imię miłości swych dzieci uczyli je Boga stawiać na pierwszym miejscu.
  4. Aby   służba   zdrowia   spełniała   swe   obowiązki   z   poświeceniem i otrzymała nagrodę Zbawiciela.
  5. Aby ci, którzy opuścili wszystko dla Chrystusa, odnaleźli pełne ży­cie w radosnej służbie dla Boga i ludzi.
  6. Aby zmarli żyli dla Boga razem ze zmartwychwstałym Chrystu­sem, który pokonał śmierć i dał wszystkim nowe życie.
  7. Abyśmy tutaj zebrani chętnie służyli pomocą bliźnim i nie utracili nagrody od Zbawiciela za wiarę i poświęcenie.

Boże, który opiekujesz się całym stworzeniem i nagradzasz tych, co zaufali Tobie; wysłuchaj naszych próśb i uczyń nas odważnymi w wyznawaniu wiary i w służbie dla ludzi, abyśmy mogli mieć udział w chwale zmartwychwstałego Chrystu­sa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Dziękujemy Bogu za zmartwychwstanie Chrystusa, któremu możemy okazać miłość przez wiarę i służbę dla bliźnich. Dziękujemy za życie, ja­kie płynie dla nas z tej ofiary.

Przed rozesłaniem

Kończy się ofiara, nasze niedzielne sakramentalne spotkanie z Chry­stusem, ale Chrystusa możemy spotkać w ludziach potrzebujących po­mocy i możemy Mu służyć — służąc innym, biorąc krzyż swych obo­wiązków i cierpień. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w czy­nieniu dobra, abyśmy nie utracili swej nagrody i życia w zjednoczeniu ze zmartwychwstałym naszym Panem


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Sierpień 2018
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie...