Rok Wiary ma pomagać na nowo głosić Ewangelię

Ogłosiłem Rok Wiary, aby przypomnieć nauczanie Soboru Watykańskiego II i aby łatwiej było prowadzić dzieło nowej ewangelizacji - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 16 października w Watykanie.

Pełny tekst rozważań papieskich znajdziesz TUTAJ
List apostolski Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary (pełna treść)

Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla. W kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra na zakończenie międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ojciec Święty podkreślił również konieczność kompleksowego spojrzenia na świat, jak to ujmowały dokumenty soborowe.

Papież zaznaczył, iż nowa ewangelizacja ma wymiar ogólnoświatowy i ma się odbywać w pełnej zgodzie z misją "ad gentes". Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego, zaczerpniętego z Księgi Izajasza, zauważył, że także perski imperator Cyrus stanowił część Bożego planu. Historia ta przypomina nam, że również dzieje mocarstw politycznych podlegają Bożemu panowaniu. Żadna ludzka moc nie może zajmować miejsca Boga - dodał kaznodzieja.

"Teologia historii jest ważnym aspektem nowej ewangelizacji, gdyż ludzie naszych czasów po nieszczęsnym okresie imperiów totalitarnych XX wieku potrzebują odnalezienia kompleksowego spojrzenia na świat i czas, spojrzenia prawdziwie wolnego i pokojowego, takiego, jakie w swoich dokumentach pozostawił nam II Sobór Watykański, a które moi poprzednicy: Sługa Boży Paweł II i błogosławiony Jan Paweł II objaśnili swoim nauczaniem" - stwierdził Benedykt XVI.

Komentując drugie czytanie - z 2. Listu św. Pawła do Tesaloniczan - podkreślił, iż ewangelizacja, aby być skuteczną, potrzebuje mocy Ducha Świętego, ożywiającej głoszenie i wzbudzającej w tym, który je przekazuje, "pełną pewność", o której mówi Apostoł. Chodzi tu o pewność głoszenia, której towarzyszą znaki, gesty, podobnie jak to było w przypadku przepowiadania Pana Jezusa. "Słowo, Duch Święty i pewność są więc nierozdzielne i zbiegają się ze sobą, aby doprowadzić do skutecznego szerzenia orędzia ewangelicznego" - tłumaczył Ojciec Święty.

Odnosząc się do czytania z Ewangelii św. Mateusza, nakazującej oddanie Cezarowi tego, co należy do Cezara, a Bogu tego, co należy do Boga, Benedykt XVI przypomniał, że każdy człowiek nosi w sobie odciśnięty obraz Boga, któremu zawdzięcza swoje istnienie. Podkreślił, iż Kościół nie ogranicza się do przypomnienia ludziom słusznego oddzielenia sfery politycznej i religijnej. "Misją Kościoła, tak jak było to z misją Chrystusa, jest zasadniczo mówienie o Bogu, przypominanie o Jego panowaniu, przypominanie wszystkim, a zwłaszcza chrześcijanom, którzy zagubili swą tożsamość, o prawie Boga do swojej własności, to znaczy do naszego życia" - powiedział papież. Zauważył jednocześnie, że dzieła nowej ewangelizacji nigdy nie dokonuje się w samotności, lecz we wspólnocie. Jest to doświadczenie komunii i braterstwa ofiarowane tym, których napotykamy, aby stali się oni uczestnikami naszego doświadczenia Chrystusa i Jego Kościoła - wyjaśnił kaznodzieja.

"I właśnie, aby dodać nowego bodźca misji całego Kościoła w wyprowadzaniu ludzi z pustyni, na której się często znajdują, do miejsca życia i przyjaźni z Chrystusem, który daje nam życie w pełni, chciałbym ogłosić podczas tej Eucharystii, że postanowiłem ogłosić Rok Wiary, który będę mógł objaśnić w specjalnym liście apostolskim. Rozpocznie się on 11 października 2012 roku, w 50 rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II a zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to czas łaski i zaangażowania w coraz pełniejsze nawrócenie do Boga, aby umocnić naszą wiarę w Niego i głosić Go z radością człowiekowi naszych czasów" - stwierdził Benedykt XVI podczas Mszy św. w bazylice watykańskiej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama