Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Styczeń 2017
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Piątek 13 stycznia 2017

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Hilarego (bo dK)
Rozważania:

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. - Św. męczennicy MELANII Rzymianki

Prawosławni:

Zakończenie święta Narodzenia Chrystusa.
święci dnia: mniszka Melania Rzymianka; Anizjusz, arcybiskup Tesalonik; mnich Gelazy z Palestyny; ihumenia Sabiana z Samcche; Teofilakt z Bułgarii, arcybiskup Ochrydy; Piotr (Mohyła), metropolita Kijowa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Luty 2019
N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Pobieranie...