Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Luty 2022
N P W Ś C P S
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
  • Inny Kalendarz

Środa 2 lutego 2022

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Eutymiusz Wielki
▫ męcz. Inna
▫ męcz. Pinna
▫ męcz. Rimma
▫ męcz. Bassus z Nikomedii
▫ męcz. Euzebiusz z Nikomedii
▫ męcz. Eutychiusz z Nikomedii
▫ męcz. Bazylid z Nikomedii

Luteranie:

Dzień ofiarowania Pana Jezusa

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...