II Niedziela Zwykła

„Mów, bo sługa Twój słucha…” Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

U progu tej Eucharystii przeprośmy naszego Pana  Jezusa Chrystusa za to, że tak często zatwardzamy nasze serca, słysząc Jego głos.

Wstęp do liturgii słowa

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, przy którym sam nasz Pan Jezus Chrystus karmić nas będzie swoim słowem, które ma moc nas zbawić.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że każdy człowiek jest powołany przez Pana, czyli wybrany do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu wyrażonej poprzez miłość Boga i bliźniego. Aby pełnić wolę Bożą, trzeba w sowim życiu znaleźć Mesjasza, czyli Chrystusa zaufać Mu i pójść za Nim, tak ja to zrobił Samuel w pierwszym czytaniu, czy uczniowie z Ewangelii.

Otwórz Panie nasze uszy i serca, abyśmy mogli znaleźć Cię, przychodzącego w Słowie Bożym.

Modlitwa wiernych

Do Jezusa Chrystusa, który powołuje nas tak jak pierwszych uczniów do głoszenia prawdy, zanieśmy nasze ufne modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół Boży, aby z odwagą i mocą apostołów głosił Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka na Filipiny była wylaniem Ducha Świętego na tamtejszy Kościół. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za powołanych do służby kapłańskiej, misyjnej i życia konsekrowanego, aby wiernie łasce powołania, byli znakiem Boga dla świata. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za ludzi nie mających pracy, aby w swoich rodzinach odnaleźli wsparcie i pomoc. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za rodziny przyjmujące kapłanów z wizytą duszpasterską, aby umocnieni Bożym błogosławieństwem pokonywali wszelkie zło, które niszczy przyjaźń z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za umierających, aby w Bogu, którego słowa są prawdą, złożyli swą ufność. Ciebie prosimy.
  7. Módlmy się za nas samych uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy nie zamykali naszych serc na potrzeby naszych braci. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, który łaskawie rządzisz i kierujesz nami, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Z radością wyśpiewajmy pieśń chwały Jezusowi Chrystusowi za to, że nasze serca uczynił Świątyniami Ducha Świętego i każdego dnia powołuje nas słabych i grzesznych do dawania świadectwa o Jego Miłości.    

Przed rozesłaniem

„Znaleźliśmy Mesjasza”, czyli Jezusa Chrystusa w Ofierze Eucharystycznej. Teraz pragniemy prosić naszego Pana, który jest Zbawicielem, aby wkroczył w codzienność naszych dni i nam błogosławił dodając potrzebnych sił w pełnieniu Jego świętej woli.    

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2019
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...