Betlejem 
św. Franciszka

Ubogi Jezus – to Nim zafascynował się św. Franciszek. Dlatego tak ukochał święta Bożego Narodzenia. Jemu zawdzięczamy tradycję stajenki w kościołach. Chciał, by ubodzy przeżywali swoje Betlejem. We Mszy św. widział przedłużenie tajemnicy Wcielenia.


O Franciszku napisano już sporo. Ale ewangeliczny magnetyzm jego życia wciąż działa. Boży szaleniec z Asyżu pociąga i fascynuje kolejne pokolenia. Pierwszy w historii papież, który przybrał imię Biedaczyny, przyczynił się do fali nowego zainteresowania jego osobą. Nie będę opowiadał po raz kolejny całego życiorysu świętego, skupię się tylko na dwóch jego fascynacjach. Pierwszą było narodzenie Jezusa, drugą – Msza święta. Jedną i drugą rzeczywistość łączy ubóstwo Jezusa. W Betlejem Bóg wcielony przyszedł na świat w ludzkiej postaci, narodzony w ubogiej grocie, rozpoznany i przyjęty przez ubogich. Na ołtarzu ten sam Bóg wcielony przychodzi na świat w ubogiej postaci chleba i wina, jest rozpoznany i przyjęty przez ubogich, czyli tych, którzy ufają bardziej Bogu niż swoim zmysłom, rozumowi czy podszeptom sceptyków. Uboga droga św. Franciszka prowadziła go od ogołocenia siebie z majątku, kariery, sławy i wszelkich ziemskich „wielkości”, przez spotkanie z ubogimi, zejście na ich poziom i utożsamianie się z nimi, do spotkania z ubogim Jezusem – wcielonym Bogiem. 


Greccio zamieniło się w Betlejem


Trzy lata przed swoją śmiercią, w 1223 roku, Franciszek urządził taką celebrację Bożego Narodzenia, która przeszła do historii. Stało się to w Greccio, malutkiej miejscowości, mniej więcej w połowie drogi między Rzymem a Asyżem. Święty wracał z Rzymu, gdzie w bazylice Santa Maria Maggiore modlił się przy relikwiach Żłóbka. Chciał, żeby ludzie ubodzy przeżyli bardziej konkretnie spotkanie z Dzieciątkiem Jezus. Tomasz z Celano, pierwszy biograf św. Franciszka, opisuje to wydarzenie tak: „Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się.

Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem”. Prostota, ubóstwo, pokora – te trzy słowa stają się dla Franciszka kluczem do tajemnicy Bożych narodzin. 
Nowością nie było to, że Franciszek zorganizował świąteczną inscenizację, czyli jasełka. Misteria Bożego Narodzenia były znane już wcześniej we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Belgii i Północnej Italii (od X wieku). Święty z Asyżu zaproponował połączenie jasełek ze Mszą świętą. Prawdopodobnie poprosił samego papieża o pozwolenie na taką celebrację. Chodziło mu o przypomnienie prawdy, że ten sam Jezus, który narodził się w Betlejem, „rodzi się” na ołtarzu podczas każdej Eucharystii. Dlatego w grocie, w której urządził bożonarodzeniową inscenizację, zorganizował Mszę św., podczas której odśpiewał Ewangelię i wygłosił kazanie. 
„Noc stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki. Bracia spieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała noc rozbrzmiewała okrzykami wesela. Święty Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą Mszę świętą, doznając nowej pociechy. Święty Boży ubiera się w szaty diakońskie, był bowiem diakonem, i donośnym głosem śpiewa świętą Ewangelię. A jego głos mocny i słodki, głos jasny i dźwięczny, wszystkich zaprasza do najwyższych nagród. Potem głosi kazanie do stojącego wokół ludu, słodko przemawiając o narodzeniu ubogiego Króla i małym miasteczku Betlejem” – opisuje to wydarzenie Tomasz z Celano. 


Bóg ma ciało 


Od tamtego pamiętnego Bożego Narodzenia w Greccio zwyczaj stawiania żłóbka w kościołach rozprzestrzenił się na cały świat. Do dziś najpiękniejsze i największe powstają w kościołach franciszkańskich. 
Uczucia są ważne. Trudno świętować bez emocjonalnego utożsamienia się ze świętowaną tajemnicą. Franciszkowi chodziło jednak nie tylko o to, by przybliżyć prostym ludziom realność narodzenia Bożego przez wywołanie dobrych emocji. Stał się on na swój oryginalny sposób obrońcą prawdy o wcieleniu. Ta prawda była w czasach średniowiecza kwestionowana przez niektóre heretyckie sekty, z pozoru zbliżone do ruchu franciszkańskiego. Katarzy głosili ubóstwo w wersji o wiele radykalniejszej niż Franciszek. Wzywali do radykalnych postów, uznawali tylko chleb i wodę. Żyli w absolutnej czystości, bo uważali współżycie mężczyzny i kobiety za coś złego. Ich motywacja były jednak skażona fałszywymi ideami. Uznawali, że wszystko, co materialne, jest złe, dobre może być tylko to, co duchowe. Twierdzili, że materia jako taka pochodzi od diabła, jedynie rzeczywistości duchowe pochodzą od Boga. Tym samym czymś nie do przyjęcia było dla nich to, by Bóg przyjął ludzkie ciało. Odrzucali więc prawdę o wcieleniu i z tych samych względów nie uznawali sakramentu Eucharystii. Droga do zbawienia – ich zdaniem – prowadzić miała przez zachowanie doskonałej „czystości” od tego, co materialne i cielesne. Greckie słowo katharoi znaczy czyści. 
Herezja ma tę dobrą stronę, że czasem pozwala lepiej zrozumieć sedno ortodoksji. Chrześcijaństwo głosi coś dokładnie odwrotnego niż katarzy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama