Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ojcze z niebios (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Pieśnią „Ojcze z niebios”, która nawiązuje do introitu: „Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają”, rozpocznijmy obchód XXII Niedzieli Zwykłej.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Uczcie się ode mnie (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Ewangelię, którą usłyszeliśmy, można streścić jednym słowem: „Pokora”. Przynosząc do ołtarza Pańskiego chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, w pokorze serca śpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfony na Komunię świętą brzmią: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych” oraz „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. W nawiązaniu do ich treści, podczas Komunii świętej śpiewajmy zaproponowane wyżej pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Kłaniam się Tobie (zwrotki nr 1, 3, 4, 5)
Jesteśmy mizernym prochem wobec majestatu Bożego. Po Komunii świętej dziękujmy Panu Boga za łaski, jakie stają się naszym udziałem, i w pokorze serca uwielbiajmy naszą piękność wieczną i obronę.
 
Śpiew na zakończenie:
Królowo ziem polskich (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, łącząc się duchowo z pielgrzymami dążącymi na Jasną Górę.
«« | « | 1 | » | »»
« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama