Niedziela Chrztu Pańskiego (C)

Siedem homilii

Obmyci wodą, namaszczeni Duchem


ks. Wacław Depo

Woda jako znak oczyszczenia i życia występuje w historii wszystkich niemal religii. Pojawia się więc często w księgach Starego Testamentu w wydarzeniach, które będą uważane jako zapowiedzi „chrztu ducha”, np. wydarzenie potopu czy przejście przez Morze Czerwone. Prorocy zapowiadali wylanie „wody oczyszczającej z grzechu” (Za 13,1). Ezechiel zaś związał ten fakt z przyszłym – na końcu czasów – „obmyciem przez Ducha Bożego” (36,24–28). Po okresie niewoli praktyki oczyszczeń tak się rozmnożyły, że sformalizowano je do ostateczności. Tę postawę skrytykuje Jezus jako niespełnienie wewnętrznej przemiany serca, a jedynie rytualne, powierzchowne obmycia. Pewnym przełomem w przeżywaniu obrzędu religijnego przez ludzi Starego Przymierza był chrzest Jana, który był chrztem jednorazowym, udzielanym na odpuszczenie grzechów i dla przemiany życia (por. Mk 1,4; Łk 3,10–14). Był on jedynie przygotowaniem – tak jak całe posłannictwo Jana – do przyjęcia duchem wiary obiecanego Mesjasza Pańskiego. To On, gdy przyjdzie, będzie udzielał „chrztu Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16), powodującym doskonałe oczyszczenie i dającym początek nowego życia. Jan nie tylko przygotowywał ludzi na przyjście Syna Bożego, on całym swym życiem wskazywał na plan Boga, który się wypełnia, a gdy nadeszła „pełnia jego czasu” ukazał Jezusa, na „którym spoczął Duch Pański i w którym Ojciec ma upodobanie”. Jezus, przychodząc do Jana, by otrzymać chrzest pokuty, całkowicie poddaje się woli Ojca (Mt 3,14) – schodzi pokornie pomiędzy grzeszników, pomimo iż jest „podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu”. Jan wskazuje na Jezusa jako na Baranka Bożego, który wziął na siebie grzech świata (J 1,29.36).

Ten chrzest w Jordanie, którego do końca nie rozumie sam Jan Chrzciciel mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14) – jest zapowiedzią i przygotowaniem „chrztu krwi”. jakim będzie śmierć Jezusa na szczycie Golgoty. Całe życie publiczne Jezusa będzie rozgrywało się pomiędzy tymi „dwoma chrztami”. Zaświadczy o tym w sposób niezwykły uczeń Jana Chrzciciela, a później umiłowany uczeń Jezusa – Jan Apostoł i Ewangelista, gdy mówi, że „woda i krew popłynęły z przebitego boku Jezusa” (J 19,34nn). Potwierdzenie tego świadectwa zostanie wypowiedziane w pierwszym Liście św. Jana w słowach, że „duch, woda i krew” – tworzą razem głęboką jedność (5,6–8). Chrzest Jezusa otrzymany od Jana został ukoronowany działaniem Ojca i wylaniem Ducha Świętego dla głoszenia Jezusa Jednorodzonym synem Bożym. Ten „chrzest ku śmierci” ma doprowadzić Jezusa do zmartwychwstania. Jego uwielbione, zmartychwstałe człowieczeństwo stanie się dla nas „duchem ożywiającym” (1 Kor 15,45). Będzie on również zapowiedzią zesłania Ducha Świętego na Kościół, a więc wspólnotę ludzi, którzy przez chrzest zostaną zanurzeni w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa (Dz 1,5; 11,16).

Chrzest przyjmowany w Imię Jezusa sprawia, że każdy ochrzczony – każdy z nas – jest z Nim wewnętrznie związany i namaszczony darami Ducha Świętego. To On, Duch prawdy, ma nam przypomnieć wszystko, co Jezusowe, ma nas przekonać o grzechu i potrzebie Zbawiciela, jak również dać nam moc świadectwa wiary w świecie i aż po jego krańce. Chrzest w imię Jezusa jest obdarowaniem nas nowym życiem, prowadzi nas ku tajemnicy zmartwychwstania i życia wiecznego. Przez moc Ducha Świętego czyni nas „świątynią Bożą”, jak również przeznacza do współuczestnictwa z Bogiem w chwale nieba. Tam zaś i wówczas „nie będzie już Żyda ani poganina, nie będzie już niewolnika ani człowieka wolnego, mężczyzny i kobiety; wszyscy bowiem będziemy kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28), obmyci Jego krwią i namaszczeni Duchem Świętym.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama