XXII Niedziela Zwykła

Z serca człowieka pochodzi wszelkie zło… Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wstęp do liturgii

Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. W Liturgii Mszy Świętej, którą celebrujemy słowa sprawiają to, co oznaczają. Kiedy kapłan wypowiada formułę konsekracji nad hostią i winem, hostia ta staje się rzeczywiście Ciałem Chrystusa, a wino - Krwią Pańską, która obmyła nas z grzechu w piątkowe popołudnie na Golgocie.

W czynnościach liturgicznych jest obecny Chrystus, który mocą swojego Ducha sprawia, że to co było chlebem staje się Jego Ciałem, a to co było winem, staje się Jego Przenajświętszą Krwią.

Również słowo Boże proklamowane w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca.

Aby ta Liturgia mogła przemienić nasze myśli i czyny naszego życia, otwórzmy nasze serca przed Stwórcą i prośmy Go, aby wszedł do naszego serca i oczyścił je od nieuporządkowanych przywiązań.

Wstęp do liturgii słowa

Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów, o czym mówi nam Księga Powtórzonego Prawa w pierwszym czytaniu. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam u Boga mieszkanie w Jego królestwie, o czym zapewnia nas autor natchniony w psalmie responsoryjnym, a także święty Jakub Apostoł w drugim czytaniu.

Ewangelista Święty Marek podaje nam dzisiaj niektóre zwyczaje i prawa pobożnych Żydów. Jezus nie znosi dawnych przepisów, ale krytykuje postawę faryzeuszów, dla których w pewnym momencie tradycja stała się ważniejsza niż samo Boże Prawo. Jezus uświadamia im, że nieczystość wewnętrznej strony misy o wiele razy gorsza jest niż nieczystość zewnętrzna. Z wnętrza bowiem człowieka pochodzi wszelkie zło i czyni go nieczystym.

W skupieniu wsłuchajmy się w Boże słowo.

Modlitwa wiernych

Chcemy iść za Jezusem Chrystusem, by naśladować Go we wszystkich okolicznościach naszego ziemskiego życia, dlatego otwórzmy nasze serca przed Nim i skierujmy do Niego nasze modlitwy:

  1. Prośmy za Ojca Świętego, biskupów, misjonarzy i misjonarki, kapłanów, katechetów i katechetki, niech trud ich posługiwania ludowi Bożemu wyda owoce nawrócenia i świętości. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy za naszą Ojczyznę, aby zawsze wśród obywateli panowała szczera miłość i pokój, który pozwoli z łatwością dostrzec potrzeby braci i sióstr żyjących obok nas. Ciebie prosimy.
  3. Prośmy za naszą parafię, aby żyjąc zawsze według praw Bożych, wydała światu nowych i świętych kapłanów. Ciebie prosimy.
  4. Prośmy za rodziny chrześcijańskie, aby przez swoją wierność Bogu i Kościołowi, stały się szkołą chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy.
  5. Prośmy za tych, którzy dzisiaj obudzili się po drugiej stronie życia, aby w Bogu dostrzegli miłosiernego Ojca. Ciebie prosimy.
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy odsunęli od siebie nie tylko rzeczy światowe, ale i te które pobudzają naszą ciekawość i prowadzą do rozproszenia ducha. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze pokorne modlitwy, rozpal w nas miłość i daj nam kosztować słodyczy Twojego Serca. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Niech teraz wznosi się do Stwórcy pieśń Kościoła za Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii pod postaciami Chleba i Wina.

Przed rozesłaniem

Niech to spotkanie Eucharystyczne w którym uczestniczyliśmy jeszcze bardziej pobudzi nasze serca do prawdziwej życia poprawy, a Boże błogosławieństwo niech będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w walce z grzechem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama