XXX Niedziela Zwykła

Wiara czyni cuda. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, aby razem z Nim złożyć nasze życie na ołtarzu, wierząc, że tylko moc Bożej miłości, może przemienić naszą szarą codzienność w jutrzenkę życia.

Wierzymy, że dzięki ingerencji Ducha Świętego, podczas tej Eucharystii sam Chrystus nakarmi nas swoim Ciałem i Krwią, ale również, że przemieni nasze zaślepione przez grzech serca, które pragną tak jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii doświadczyć miłości Boga.

Dlatego z wiarą wołajmy: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Wstęp do liturgii słowa

Bóg zawsze jest obecny w życiu człowieka. Przekonuje nas o tym prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Autor Listu do Hebrajczyków, który ukazuje nam obraz Chrystusa – Prawdziwego Kapłana, ukazuje nam prawdę, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi. On swym słowem uzdrawia ślepotę serc ludzkich i przez swą ofiarę daje pociechę nieszczęśliwym.

Aby móc odejść uzdrowionym i pocieszonym przez Jezusa, potrzebna jest wiara Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka.

Wzbudźmy teraz pragnienie słuchania Słowa Bożego, które ma moc umocnić naszą wiarę.

Modlitwa wiernych
Tobie Panie Władco tej ziemi ośmielamy się przedstawić nasze prośby, wierząc, że zostaną wysłuchane.

  1. Módlmy się za Kościół święty, kończący się Synod przyniósł owoce w życiu młodych, szukających dróg wiary i rozeznających swoje powołanie. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby pewną ręką prowadzili łódź Kościoła do portu zbawienia. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za niewidomych, aby otoczyła ich ludzka dobroć, jako wyraz ojcowskiej dobroci Boga. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za ludzi szukających ucieczki w narkotykach, alkoholu, przemocy i nienawiści, aby Bóg im dopomógł odnaleźć prawdziwy cel życia. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za tych, którzy umrą jeszcze tej nocy, aby byli gotowi na spotkanie z Bogiem. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z Eucharystii czerpali siłę do przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy.

Wszechmogący Boże, uświęcaj nas każdego dnia, abyśmy mogli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Złóżmy dziękczynienie Bogu za to, że dał nam Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, który nieustannie składa ofiarę za nasze grzechy na ołtarzach całego świata.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga, abyśmy oczyma wiary patrzyli na to wszystko, co będzie udziałem nas i naszych najbliższych w zbliżającym się tygodniu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Kwiecień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...