XXX Niedziela Zwykła

Wiara czyni cuda. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, aby razem z Nim złożyć nasze życie na ołtarzu, wierząc, że tylko moc Bożej miłości, może przemienić naszą szarą codzienność w jutrzenkę życia.

Wierzymy, że dzięki ingerencji Ducha Świętego, podczas tej Eucharystii sam Chrystus nakarmi nas swoim Ciałem i Krwią, ale również, że przemieni nasze zaślepione przez grzech serca, które pragną tak jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii doświadczyć miłości Boga.

Dlatego z wiarą wołajmy: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Wstęp do liturgii słowa

Bóg zawsze jest obecny w życiu człowieka. Przekonuje nas o tym prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Autor Listu do Hebrajczyków, który ukazuje nam obraz Chrystusa – Prawdziwego Kapłana, ukazuje nam prawdę, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi. On swym słowem uzdrawia ślepotę serc ludzkich i przez swą ofiarę daje pociechę nieszczęśliwym.

Aby móc odejść uzdrowionym i pocieszonym przez Jezusa, potrzebna jest wiara Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka.

Wzbudźmy teraz pragnienie słuchania Słowa Bożego, które ma moc umocnić naszą wiarę.

Modlitwa wiernych
Tobie Panie Władco tej ziemi ośmielamy się przedstawić nasze prośby, wierząc, że zostaną wysłuchane.

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby rozpoczęta droga synodalna przyniosła owoce w życiu szukających dróg wiary i rozeznających swoje powołanie. Ciebie prosimy.
 2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby pewną ręką prowadzili łódź Kościoła do portu zbawienia. Ciebie prosimy.
 3. Módlmy się za niewidomych, aby otoczyła ich ludzka dobroć, jako wyraz ojcowskiej dobroci Boga. Ciebie prosimy.
 4. Módlmy się za ludzi szukających ucieczki w narkotykach, alkoholu, przemocy i nienawiści, aby Bóg im dopomógł odnaleźć prawdziwy cel życia. Ciebie prosimy.
 5. Módlmy się za tych, którzy umrą jeszcze tej nocy, aby byli gotowi na spotkanie z Bogiem. Ciebie prosimy.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z Eucharystii czerpali siłę do przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy.

Wszechmogący Boże, uświęcaj nas każdego dnia, abyśmy mogli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

_______________________________________

Modlitwa powszechna na Niedzielę Misyjną 2021

Zgromadzeni na uczcie Pana i wezwani do dawania o Nim świadectwa, zanieśmy nasze prośby do Boga.

 1. Za papieża Franciszka, aby swoją gorliwością podnosił upadłych na duchu i tych, którzy oddalili się od Kościoła. Ciebie prosimy…
 2. Za Kościół powszechny, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Bóg Ojciec błogosławił im i wiernym, do których zostali posłani. Ciebie prosimy…
 3. Za narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie bądź sprzeciwiają się Mu, o otwarcie serc na Jego naukę i Zbawienie. Ciebie prosimy…
 4. Za zmarłych misjonarzy, aby Pan otworzył im bramy królestwa niebieskiego, które wiernie głosili na ziemi. Ciebie prosimy…
 5. Za tych, którzy włączają się w dzieło niesienia światła Ducha Świętego wszystkim narodom, aby także oni byli przez Niego hojnie obdarzeni łaskami potrzebnymi na drodze wiary. Ciebie prosimy…
 6. Za nas samych, abyśmy bez lęku odpowiadali na powołanie głoszenia Dobrej Nowiny zarówno na krańcach świata, jak i naszym najbliższym. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, który wezwałeś nas do wspólnoty wiary z Tobą, prowadź nas jako swych uczniów do dawania świadectwa wiary wobec całego świata. Przez Chrystusa, Twojego Jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Za: Papieskie Dzieła Misyjne)

Przed prefacją

Złóżmy dziękczynienie Bogu za to, że dał nam Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, który nieustannie składa ofiarę za nasze grzechy na ołtarzach całego świata.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga, abyśmy oczyma wiary patrzyli na to wszystko, co będzie udziałem nas i naszych najbliższych w zbliżającym się tygodniu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama