Propozycje śpiewów - 2 lutego

Ofiarowanie Pańskie (święto). Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew w czasie zapalania świec:
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotka nr 1)
Zgodnie z propozycją Mszału Rzymskiego, w czasie zapalania świec można wykonać kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, która nawiązuje do antyfony przeznaczonej na ten obrzęd: „Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja”.
 
Śpiew w czasie procesji ze świecami:
Światło na oświecenie pogan (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W czasie procesji ze świecami wykonajmy powyższy śpiew.
 
Śpiew na wejście:
Anioł pasterzom mówił (zwrotki nr 3, 7)
Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem kolędy „Anioł pasterzom mówił”, której wskazane zwrotki nawiązują do introitu: „Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Niepojęte dary dla nas daje (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii z dzisiejszego święta słyszeliśmy, że Symeon „wyczekiwał pociechy Izraela”. Wyraźmy tę myśl, jak również myśl kantyku Symeona, śpiewając podczas przygotowania darów kolędę „Niepojęte dary dla nas daje” (zob. zwrotka nr 2: „Patriarchów świętych upragnione * spełniły się oczekiwania, * kiedy Słowo z Panny narodzone * dopełniło wszystkich żądania…”).
 
Śpiew na Komunię świętą:
Przystąpmy do szopy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Rozważając antyfonę komunijną: „Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów”, śpiewajmy podczas Komunii Świętej kolędę „Przystąpmy do szopy”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Pospieszcie już wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po pierwszym czytaniu powtarzaliśmy, że „Pan Bóg Zastępów, (…) jest Królem chwały”. Kończąc cykl uroczystości związanych z objawieniem się Słowa Wcielonego, wspomnijmy noc Bożego Narodzenia i wraz z pasterzami pójdźmy adorować Króla aniołów.
 
Śpiew na zakończenie:
Pan z nieba i z łona Ojca (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem kolędy „Pan z nieba i z łona Ojca”, której piąta zwrotka nawiązuje do modlitwy po Komunii Świętej: „(…) spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne”.
«« | « | 1 | » | »»
« » Lipiec 2021
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...