Szlakiem miłości

Adoracja Eucharystyczna na wspomnienie świętego Walentego.

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O mój Jezu w Hostii skryty…

 

Wprowadzenie

Panie Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie, by wpatrywać się w Twoje Oblicze, ukryte w Najświętszym Sakramencie. Prosimy Cię, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli Ciebie zobaczyć. Otwórz nasze uszy, abyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Otwórz nasze serca, abyśmy mogli przyjąć Twoją nieskończoną Miłość.

Wspominany dziś w kalendarzu liturgicznym św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI. Przyszliśmy na adorację, by samego Chrystusa Pana pytać, jak dobrze żyć, odpowiedzialnie kochać, jak dobrze układać relacje z innymi. Chcemy za przyczyną św. Walentego polecać Jezusowi tych, którzy modlą się o dobry wybór męża i żony, wszystkich narzeczonych oraz małżonków, którzy pragną pogłębienia wzajemnej miłości. Pamiętajmy też o tych, którzy zostali zawiedzeni w swojej miłości, by nie zamykali się na przyjaźń i miłość.

Wspomnienie św. Walentego jest również zachętą, by podążać szlakiem miłości przez 365 dni w roku. I by dbać o miłość, która „nigdy nie ustaje”. To ona „jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność” (św. Jan Paweł II). Spróbujmy dobrze wykorzystać dzisiejsze spotkanie przed Najświętszym Sakramentem – na zbliżenie się nie tylko do siebie, ale także do Jezusa, który „do końca nas umiłował”. Przecież to On jest źródłem miłości, stanowiącej o podobieństwie człowieka do jego Stwórcy.

W chwili ciszy przywołajmy w pamięci osoby bliskie naszemu sercu…

 

Litania do św. Walentego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Św. Trójco jedyny Boże,
 
Święty Walenty, kapłanie i męczenniku - módl się za nami,
Gorliwy wyznawco Chrystusa,
Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego,
Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej,
Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa,
Szafarzu miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pewny u Boga,
Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego,
Ojcze ubogich i sierot,
Nadziejo strapionych,
Lekarzu chorych,
Ratunku w każdej chorobie,
Podający rękę niewidomym,
Wypraszający zdrowie duszy i ciała,
Opiekunie młodzieży,
Stróżu czystości przedmałżeńskiej,
Patronie narzeczonych,
Obrońco rodzicielstwa,
Stróżu szczęścia rodzinnego,
Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej,
Przewodniku wśród doświadczeń życia,
Wzorze poświęcenia się dla Boga,
Towarzyszu podróżujących,
Podporo upadających,
Ostojo w niebezpieczeństwach,
Obrońco w godzinie śmierci naszej,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
P. Módl się na nami św. Walenty.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walentego i sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem…

Pieśń na zakończenie: Złącz, Panie, miłujących Cię…

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama