VII Niedziela Zwykła

Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus przypomni nam dzisiaj, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości bliźniego. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filizoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą przyszliśmy składać daje nam tę niepojętą dla świata moc: miłowania nieprzyjaciół.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograniczać się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będzie w stanie to uczynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która przychodzi do nas w Jego słowie.

Modlitwa powszechna

Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary, módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela.

  1. Módlmy się za Kościół, aby głosił przykazanie miłości i ukazywał przebaczającą miłość Boga. R. Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.
  2. Módlmy się za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, że Bóg przebacza.
  3. Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego.
  4. Módlmy się za skazanych i pozbawionych prawa, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie.
  5. Módlmy się za zmarłych (NN), aby znaleźli u Boga przebaczenie i z miłością zostali przyjęci do grona zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli kochać i przebaczać, tak jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszników.

Boże, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu miłość nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczyli naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobieństwo do Twego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za dar Jezusa Chrystusa, który uczy nas i daje nam przykład miłości nieprzyjaciół.

Przed rozesłaniem

Pamiętajmy w tym tygodniu o wołaniu Chrystusa: "miłujcie waszych nieprzyjaciół". Na trud chodzenia tą drogą błogosławi nas Bóg Wszechmogący.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama