Tylko uczeń, choć aż syn

Modlitwa Pańska to nie tylko wzór modlitwy, ale wzór prawdziwie chrześcijańskiej postawy.

Na wiara.pl o byciu misjonarzem w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

Być solą, być światłem... To zwyczajnie Boga szanować. Nie traktować Go jako sposobu na zdobycie poklasku u ludzi, nie uważać go za naiwniaka, którego można omotać gładkimi słówkami. Bo może nie zaraz, ale z czasem otoczenie widzi, czy się przed Bogiem klęka, czy próbuje się na Nim zrobić interes.

Jezus zostawił nam modlitwę, która jest wzorem właściwego odnoszenia się do Boga.  Wy zatem tak się módlcie – powiedział.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

I dodał

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Połowa z tych sześciu próśb to tak naprawdę uwielbienie Boga. Bo On, choć Ojcem, jest Panem. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy, aż Jego władanie okaże się w świecie w całej rozciągłości. Dopiero potem prosimy o chleb powszedni – czyli to, co dla życia najpotrzebniejsze. Potem...

Potem to już z pokorą wyznajemy, że niekoniecznie jesteśmy lepsi od innych.  Świadomi własnej grzeszności prosimy o przebaczenie win, uwarunkowane zresztą i naszym przebaczeniem swoim winowajcom. Bo jeśli nie przebaczymy, i nam nie zostanie wybaczone – przypomina Jezus. A na koniec, prosimy o ochronę przez pokusami i złym.

Ta modlitwa pokazuje, kim powinni być uczniowie Jezusa. Tymi, którzy klękają przed Bogiem, którzy wiedzą, ze nie są właścicielami Boga, ale z łaski – Jego dziećmi. Tymi, którzy mają świadomość własnych win i własnej słabości. Uczeń, który chce być solą i światłem musi zachować pokorę. I nie być tym, który poucza innych stojąc na piedestale, ale jako ten, kto jest razem z nimi tylko uczniem. Może lepiej zorientowanym zdolniejszym pilniejszym, ale ciągle tylko uczniem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama