Ewangelia dla każdego

Ewangelia powinna być głoszona wszystkim narodom i każdemu człowiekowi – przypomina Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Papież zaznacza, że głównym celem działalności Kościoła jest doprowadzenie wszystkich ludzi do wiary w Chrystusa. „Ewangelizacja jest najcenniejszą posługą, jaką Kościół może zaoferować ludzkości i każdej osobie” – czytamy w orędziu.

W roku beatyfikacji Jana Pawła II Benedykt XVI obszernie nawiązuje do nauczania swego poprzednika. Przytacza między innymi jego apel o odrodzenie misyjnego zaangażowania wystosowany z okazji Wielkiego Jubileuszu. Papież Polak, jak przypomina Benedykt XVI, podkreślał wówczas, że Kościół potrzebuje dziś tego samego zapału misyjnego, jakim odznaczali się pierwsi chrześcijanie. Przytacza też surowy bilans misji Kościoła, jakiego dokonał jego poprzednik w encyklice Redemptoris missio. Sługa Boży stwierdził tam, że misja Kościoła wciąż znajduje się w fazie początkowej, jeśli popatrzy się na nią z perspektywy ogólnoświatowej. Wyraził też przekonanie, że ewangelizacja, jeśli Kościół naprawdę się w nią zaangażuje, doprowadzi do jego odnowy, bo wiara się umacnia, kiedy jest przekazywana.

Ze swej strony Benedykt XVI dodaje, że ośrodkiem misyjnego odrodzenia powinna być liturgia. Gromadzi ona bowiem ludzi ze świata, by do świata ich znowu posłać. To właśnie w niej doświadczamy tego, czym mamy dzielić się z innymi: zbawczej mocy Słowa Bożego i Tajemnicy Paschalnej Chrystusa – czytamy w Orędziu. Papież zaznacza również, że nieodłącznym elementem ewangelizacji musi być solidarność. Dlatego też apeluje, by z okazji Światowego Dnia Misyjnego okazać konkretne wsparcie Kościołom w krajach misyjnych.

Przypomnijmy, że Światowy Dzień Misyjny, zwany również niedzielą misyjną, obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku będzie to 23 października.

Za KAI publikujemy pełną treść orędzia:

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie zaakcentował konieczność ponownego oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan” (list apostolski „Novo millennio ineunte”, 58). Jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może dać ludzkości i każdej poszczególnej osobie poszukującej głębokich motywów, by przeżyć w pełni swoje życie. Dlatego ta sama zachęta rozbrzmiewa co roku podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego. Nieustanne głoszenie Ewangelii w istocie ożywia także Kościół, jego zapał, jego duch apostolski, odnawia jego metody duszpasterskie, aby były bardziej odpowiednie do nowych sytuacji - nawet tych, które wymagają nowej ewangelizacji - i były ożywiane zapałem misyjnym: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej” (Jan Paweł II, encyklika „Redemptoris missio”, 2).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama