Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  • Inny Kalendarz

Piątek 21 stycznia 2022

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

==

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Abo z Tbilisi
▫ męcz. Anastazy z Egiptu
▫ męcz. Antoni z Egiptu
▫ męcz. Bazylisa z Egiptu
▫ męcz. Celzjusz z Egiptu
▫ mnich Jerzy Chozewita
▫ męcz. Julian z Egiptu
▫ męcz. Grzegorz z Pieczery
▫ Grzegorz Mądry, arcybiskup Ochrydy
▫ męcz. Marcjanilla z Egiptu
▫ mniszka Dominika, diakonisa
▫ męcz. Karteriusz z Cezarei Kapadockiej
▫ mnich Eliasz z Egiptu
▫ męcz. Teofil z Libii, diakon
▫ męcz. Heladiusz z Libii
▫ Seweryn z Kolonii, biskup
▫ Attyk z Konstantynopola, patriarcha
▫ mnich Seweryn z Noricum, ihumen

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...