Słowo Boże i ludzkie frasunki - Ojcostwo i macierzyństwo

Bliskość, jaka istnieje między rodzicielstwem a Bogiem, stanowi podstawę czwartego przykazania: „Czcij ojca swego i matkę swoją”.

W Ewangelii pojawiają się też słowa, które trudno zrozumieć: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Mt 23,9) Chrystus przestrzega, by w duchowym ojcostwie nie zrównywać nikogo z Bogiem. Biblia przywołuje postać Abrahama jako ojca: „I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo.” (Rz 4,11-12.18) Ojcostwo Abrahama potwierdził Jezus (J 8,56) i Jakub (Jk 2,12). Swoje duchowe ojcostwo podkreśla Apostoł Paweł względem Onezyma: „proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem” (Flm 1,10) i Apostoł Piotr względem Ewangelisty Marka: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.” (1 P 5,13) Paweł nazywa też Izaaka naszym ojcem: „Ale nie tylko ona - bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem.” (Rz 9,10), a w Pierwszym Liście do Koryntian uznaje siebie za ojca wszystkich tych ludzi, którym przekazał wiarę i ją umacnia: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.” (1 Kor 4,15) W Starym Testamencie prorok Elizeusz ojcem nazywał swojego nauczyciela, proroka Eliasza: „Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał.” (2 Krl 2,12a) Podane przykłady wskazują, że za duchowego ojca można uważać tylko tego człowieka, który swoje ojcostwo zakorzenia w Bogu. Bo można być też „ojcem kłamstwa” (J 8,44), jak Jezus nazywa szatana.

Warto też, by zarówno dzieci, jak i rodzice mieli ciągle przed oczami słowa Jezusa, w których podkreślał, że „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10,37)
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama