Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 10 sierpnia

   Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 9,6-10

   Bracia:

   Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”.

   Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 112,1-2.5-6.7-8.9

   Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

   Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
   i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
   Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
   dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

   Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
   i swymi sprawami zarządza uczciwie.
   Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
   i pozostanie w wiecznej pamięci.

   Nie przelęknie się złej nowiny,
   jego mocne serce zaufało Panu.
   Jego wierne serce lękać się nie będzie
   i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

   Rozdaje i obdarza ubogich,
   jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
   wywyższona z chwałą
   będzie jego potęga.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 12,26

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
   a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 12,24-26

   Jezus powiedział do swoich uczniów:

   „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

   A kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...