Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 12 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 5,14-21

   Najmilsi:

   Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym,
   polega na przekonaniu,
   że wysłuchuje On
   wszystkich naszych próśb
   zgodnych z Jego wolą.
   A jeśli wiemy, że wysłuchuje
   wszystkich naszych próśb,
   pewni jesteśmy również posiadania tego,
   o cośmy Go prosili.
   Jeśli ktoś spostrzeże,
   że brat popełnia grzech,
   który nie sprowadza śmierci,
   niech się modli, a przywróci mu życie,
   mam na myśli tych,
   których grzech nie sprowadza śmierci.
   Istnieje taki grzech,
   który sprowadza śmierć.
   W takim wypadku nie polecam,
   aby się modlono.
   Każde bezprawie jest grzechem,
   są jednak grzechy,
   które nie sprowadzają śmierci.
   Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga,
   nie grzeszy,
   lecz Narodzony z Boga strzeże go,
   a Zły go nie dotyka.
   Wiemy, że jesteśmy z Boga,
   cały zaś świat leży w mocy Złego.
   Wiemy także, że Syn Boży przyszedł
   i obdarzył nas zdolnością rozumu,
   abyśmy poznawali Prawdziwego.
   Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
   w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
   On zaś jest prawdziwym Bogiem
   i Życiem wiecznym.
   Dzieci,
   strzeżcie się fałszywych bogów.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 149,1-2,3-4, 5 i 6a i 9b

   Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
   Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
   a synowie Syjonu radują się swym Królem.

   Niech imię Jego czczą tańcem,
   niech grają Mu na bębnie i cytrze.
   Bo Pan lud swój miłuje,
   pokornych wieńczy zwycięstwem.

   Niech się chwałą cieszą święci,
   niech się weselą na łożach biesiadnych.
   Chwała Boża niech będzie w ich ustach;
   to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
   i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 3,22-30

   Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia.

   A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”.

   Na to Jan odrzekł: „Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: «Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany». Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...