Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 28 grudnia

   Świętych Młodzianków Męczenników

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 1,5-2,2

   Umiłowani:

   Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

   Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg będąc wiernym i sprawiedliwym odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

   Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 124,2-3.4-5.7b-8

   Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

   Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
   gdy ludzie przeciw nam powstali,
   wtedy pochłonęliby nas żywcem,
   gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.

   Wówczas zatopiłaby nas woda,
   potok by popłynął nad nami,
   wówczas potoczyłyby się nad nami
   wezbrane wody.

   Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników,
   sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
   Nasza pomoc w imieniu Pana,
   który stworzył niebo i ziemię.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
   Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Śmierć dzieci w Betlejem

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,13-18

   Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.

   On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

   Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

   Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...