Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 30 listopada

   Św. Andrzeja, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 10,9-18

   Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia.

   Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.

   Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

   Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”.

   Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

   Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5ab

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pójdźcie za Mną,
   a uczynię was rybakami ludzi.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Powołanie Apostołów

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 4,18-22

   Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

   I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

   Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

   A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.

   A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...