Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 25 kwietnia

   Św. Marka, Ewangelisty

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Marek, uczeń Piotra Apostoła

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

   1 P 5,5b-14

   Najmilsi:

   Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

   Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

   Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.

   Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości.

   Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 89,2-3.6-7.16-17

   Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.

   Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
   moimi ustami Twą wierność będę głosił
   przez wszystkie pokolenia.
   Albowiem powiedziałeś:
   „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
   utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

   Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
   i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
   Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
   kto z synów Bożych będzie doń podobny?

   Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
   i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
   Cieszą się zawsze Twym imieniem,
   wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   1 Kor 1,23-24

   Alleluja, alleluja, alleluja

   My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
   który jest mocą i mądrością Bożą

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 16,15-20

   Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

   Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

   Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

   Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...