Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 16 maja

   Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

   Święto


   W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.

   PIERWSZE CZYTANIE

   Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 12,10-12a

   Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

   „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci.

   Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

   Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   DRUGIE CZYTANIE

   Abyście byli jednego ducha

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 1,10-13.17-18

   Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

   Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

   Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 17,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
   aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Aby stanowili jedno

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 17,20-26

   W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

   „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

   I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

   Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

   Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...