Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 11 lipca

   Św. Benedykta, opata, patrona Europy

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Nakłoń serce ku roztropności

   Czytanie z Księgi Przysłów

   Prz 2,1-9

   Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.

   On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4 i 6.9 i 12.14-15

   Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
   Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
   będę was uczył bojaźni Pańskiej.

   Powściągnij swój język od złego,
   a wargi swoje od kłamstwa.
   Od zła się odwróć, czyń dobrze,
   szukaj pokoju i dąż do niego.

   W kościołach, które obchodzą uroczystość:

   DRUGIE CZYTANIE

   Życie pierwszych chrześcijan

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 4,32-35

   Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

   Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.

   Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

   Oto słowo Boże.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Mt 19,29

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
   stokroć tyle otrzyma
   i życie wieczne odziedziczy.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Porzucić wszystko dla Chrystusa

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 19,27-29

   Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”

   Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...