Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 25 lipca

   Św. Jakuba, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 4,7-15

   Bracia:

   Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.

   Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18

   Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

   Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
   „Jestem w wielkim ucisku”.
   I zalękniony wołałem:
   „Każdy człowiek jest kłamcą”.

   Czym się Bogu odpłacę
   za wszystko, co mi wyświadczył?
   Podniosę kielich zbawienia
   i wezwę imienia Pana.

   Cenna jest w oczach Pana
   śmierć jego wyznawców.
   Panie, jestem Twoim sługą,
   Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
   Ty rozerwałeś moje kajdany.

   Tobie złożę ofiarę pochwalną
   i wezwę imienia Pana.
   Wypełnię me śluby dla Pana
   przed Jego ludem.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 15,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Kielich mój pić będziecie

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 20,20-28

   Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.

   On ją zapytał: „Czego pragniesz?”

   Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.

   Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”

   Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

   On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

   Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

   A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...