XXV Niedziela Zwykła

Chrystus i dobra materialne. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.

Przeprośmy Boga za nasze grzechy, aby przez tę Eucharystię Chrystus dał nam siłę do kroczenia drogą sprawiedliwości i prawdziwego braterstwa.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Wysłuchajmy słowa Bożego, które piętnuje niesprawiedliwość i wzywa do prawdziwej miłości bliźniego. Bóg nam wszystko powierzył, a dzisiaj powierza nam swoje słowo; przyjmijmy je i wprowadzajmy w czyn.

Modlitwa powszechna

W Bogu jest nasza nadzieja i siła do zdobycia najwyższych wartości, dlatego módlmy się teraz do Boga, który jest Ojcem miłosierdzia i Stwórcą wszelkiego dobra.

  1. Kościół został powołany do służby dla sprawiedliwości, miłości i pokoju; prośmy, by mógł wypełniać swą misję także przez środki przekazu. R. Przyjdź, Panie, z pomocą Twojemu ludowi.
  2. Chrześcijanie mają obowiązek modlitwy za wszystkich; prośmy, by obejmowali wszystkie problemy świata oraz przedstawiali je Bogu w wytrwałej i ufnej modlitwie.
  3. Na świecie jest wiele niesprawiedliwości i krzywdy wobec ubogich; prośmy o sprawiedliwość społeczną we wszystkich krajach oraz za wszystkich, którzy służą swym bliźnim przez pomoc materialną.
  4. Pracownicy środków społecznego przekazu mają szczególną odpowiedzialność wobec narodu i prawdy Bożej; prośmy za wszystkich dziennikarzy, aby walczyli o dobro i byli sługami prawdy.
  5. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi i wszystkich doprowadzić do poznania prawdy; prośmy, aby wszyscy przyjęli orędzie zbawienia, a nasi zmarli w tym zbawieniu uczestniczyli.
  6. Bóg i nam tutaj zgromadzonym powierzył swe dary; prośmy, byśmy byli wiernymi szafarzami darów Bożych, a nie służyli temu, co przemijające i niepewne.

Wejrzyj, Panie, na swój lud, który kieruje do Ciebie swoją gorącą modlitwę i spraw, by wszyscy dobrze korzystali z Twych darów. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Zanieśmy naszą dziękczynną modlitwę za Jezusa Chrystusa i Jego paschalne misterium. Niech obecny wśród nas Chrystus przeprowadza nas ze śmierci do życia, niech nas przemienia mocą swej ofiary i swego zmartwychwstania.

Przed rozesłaniem

Nie możemy służyć Bogu i mamonie, dlatego przyjmijmy błogosławieństwo Boże, byśmy nie stali się niewolnikami rzeczy, ale by one służyły nam i naszym braciom.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama