II Niedziela Zwykła

Chrześcijanin wezwany, by świadczyć o Chrystusie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

Przynosimy tutaj przed ołtarz nasze życie często obarczone winą. Przeprośmy za grzechy, bo przybywa Chrystus, który je gładzi i czyni nas uczestnikami tajemnicy zbawienia świata.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie, wskazując na Niego jako na Zbawiciela wszystkich ludzi i prawdziwego Syna Bożego. Chrystus jest więc zapowiedzianym przez Izajasza proroka Sługą Boga, który przy¬niesie zbawienie całemu światu. Każdy chrześcijanin jest powołany jak Jan Chrzciciel do dawania świadectwa o Chrystusie i wezwany, by nieść zbawienie Chrystusa do ludzi. Misję tę dobrze wypełnił św. Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy wezwani do świętości i apostolstwa.

Modlitwa wiernych

Dajemy o Chrystusie świadectwo przez wiarę, miłość i życie; módlmy się więc do Boga z wiarą i miłością błagając Go, by przemienił życie tych, którzy zostali wezwani do głoszenia Chrystusa.

  1. Za papieża i wszystkich powołanych dzisiaj na apostołów Jezusa Chrystusa, aby jak Jan Chrzciciel byli sługami prawdy.
  2. Za wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, aby umocnieni Duchem Świętym swą pracą uświęcali świat i byli na ziemi znakiem Chrystusa Zbawiciela.
  3. Za grzeszników, aby przez przemianę życia ukazali wobec ludzi moc Chrystusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.
  4. Za podzielonych chrześcijan, aby przez zjednoczenie w prawdziwym Kościele i świętość życia mogli ukazać ludziom naszych czasów ogrom łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  5. Za zmarłych, aby dzięki swej wierze na ziemi i naszej modlitwie mogli w wieczności głosić chwałę Boga, w którego imię zostali ochrzczeni.
  6. Za nas tu obecnych, za wszystkich ochrzczonych w naszej parafii, aby swym życiem i świadectwem wiary nieśli ludziom dobro: grzesznym wypraszali przebaczenie, a niewierzącym ukazywali Światłość świata - Chrystusa Zbawiciela.

Wysłuchaj nas, Boże, i udziel wszystkim Ducha Świętego, niech życie nasze będzie światłością dla świata, by wszyscy mogli poznać Chrystusa - Syna Twojego, który żyje i króluje na wieki wieków


Przed prefacją

Chrystus przyszedł i przychodzi, by gładzić grzechy świata i chrzcić Duchem Świętym nas potrzebujących Bożego miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za Jego dary i zbawienie, które teraz przynosi nam Chrystus — prawdziwy Syn Boży.

Przed rozesłaniem

Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama