I Niedziela Wielkiego Postu

Z Chrystusem - Nowym Adamem, zwyciężamy pokusy szatana. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia przychodzimy do Chrystusa — Nowego Adama, by wśród pokus i trudności odnaleźć wartość naszej wiary, która przynosi nam usprawiedliwienie. Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć.

Stajemy przed Bogiem obciążeni winą, bo przez grzech Adama jest w nas słabość i łatwo ulegamy pokusie. Przeprośmy za nasze winy, aby otrzymać przebaczenie i usprawiedliwienie dzięki Nowemu Adamowi — Chrystusowi, który przez swe posłuszeństwo uwalnia nas od winy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W każdym człowieku jest zarzewie zła. Jest to skutek upadłej natury ludzkiej, grzechu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi. Chrystus dał nam siłę zwycięstwa nad złem przez swe posłuszeństwo, przykład życia i triumf krzyża. Odrzucając pokusy łatwego osiągnięcia celu uczy nas Zbawiciel, że mamy opierać się szatanowi, który nieustannie atakuje człowieka pokusą chleba, powodzenia i władzy.

Modlitwa wiernych

Stworzeni przez Boga i odkupieni przez Chrystusa - Nowego Adama, na progu Wielkiego Postu, czasu łaski i zbawienia, zanieśmy nasze prośby i błagania.

  1. Chrystus przez swe posłuszeństwo naprawił starodawną winę; prośmy za Kościół, aby głosząc pokutę, posłusznie spełniał dzieło zbawienia świata. R. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  2. Krzyż Chrystusa stał się drzewem życia; prośmy dla wszystkich ludzi świata, by z krzyża Chrystusowego czerpali życie, prawdziwy pokój i szczęście.
  3. Syn Boży przez czterdzieści dni pościł w samotności i pyle pustyni; prośmy, by chrześcijanie w Wielkim Poście, przez modlitwę, umartwienie i dobre uczynki, umacniali w sobie siły do walki z pokusami szatana.
  4. Chrystus odrzucił pokusę chleba; prośmy, aby ludzie dla kariery i pieniędzy nie odrzucali wiary i nie deptali swej ludzkiej godności.
  5. Chrystus odrzucił pokusę łatwego zwycięstwa; prośmy, aby grzesznicy nałogowi, zwłaszcza alkoholicy, wytrwałą pracą, pokutą i nadzieją, pokonali zło, by mieć udział w zwycięstwie Chrystusa.
  6. Chrystus odrzucił pokusę władzy; prośmy za nas samych, abyśmy nie wynosili się nad innych, ale przez pokorną służbę stali się podobni do Chrystusa, który przyszedł służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Stworzycielu nasz i Ojcze miłosierdzia, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka - Adama wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka - Chrystusa, Twego Syna a naszego Pana, wysłuchaj nas, przemień przez pokutę nasze serca i ześlij nam usprawiedliwienie. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Przed prefacją

Chrystus odrzucił pokusy szatana i stał się pokornym sługą, by swym posłuszeństwem nas zbawić od winy, Adama. Dziękujmy Bogu za zbawienie, jakie nam daje i za łaskę pokonania grzechów mocą tej Chrystusowej ofiary.

Przed rozesłaniem

Przygotowując się do radości świąt wielkanocnych, wsłuchujmy się często w słowo Boże, nie zaniedbujmy modlitwy, spełniajmy uczynki miłości, by zwyciężyć pokusy kariery, egoizmu, materializmu. W życiu codziennym tych pokus jest wiele, przyjmijmy więc błogosławieństwo Boga i pamiętajmy, że On jest z nami i pomaga nam zwyciężać zło.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Kwiecień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...