Rąbek chwały

Chrystus objawia nam swoją chwałę. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus na górze Tabor przemienił się wobec swych uczniów, ukazał im rąbek swojej chwały, aby umocnić ich wiarę. Dzisiaj, w święto Przemienienia Pańskiego, przychodzimy do świątyni, by przez udział w tej ofierze Zmartwychwstały Chrystus przemienił nasze serca, opromienił nas jasnością swej łaski, a kiedyś dał nam udział w swej chwale.

Przeprośmy Boga za nasze grzechy, aby objawiło się w nas Boże światło i abyśmy przemienieni przez Chrystusa mogli kiedyś bez lęku oglądać Jego oblicze pełne chwały.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus przyjmując ludzkie ciało ukrył swoją chwałę. Jego przemienienie ukazało uczniom, że jednak On jest zapowiedzianym Mesjaszem i Synem Bożym. Św. Piotr daje świadectwo, że na górze Przemienienia, oglądał tę chwałę, którą objawił później Chrystus wszystkim przez swe zmartwychwstanie. Proroctwo Daniela było zapowiedzią chwały Chrystusa, którą otrzymał jako Syn Człowieczy, czyli prawdziwy człowiek w swoim zmartwychwstaniu.

Modlitwa powszechna

Wypełniając wobec świata kapłańską misję Chrystusa, wznieśmy do Boga naszą modlitwę, wypraszając potrzebne łaski dla ludzi, którzy zostali odkupieni przez Syna Bożego i przeznaczeni do chwały.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc słowo Boże i udzielając sakramentów, przyczyniał się do przemiany człowieka i świata.
    R. Wysłuchaj nas, Panie, i obdarz swą chwałą.
  2. Módlmy się za głoszących słowo Boże, aby ich nauczanie w sposób jasny i dostępny objawiało współczesnym ludziom wielkość Bożej miłości.
  3. Módlmy się za katechumenów i szukających światła prawdy, aby Chrystus oświecił ich jasnością swego objawienia.
  4. Módlmy się za pedagogów i psychologów, aby ich służba pomogła w przemianie człowieka i jego rozwoju duchowym.
  5. Módlmy się za budowniczych świątyń, aby swoimi dziełami oddawali chwałę Bogu i pomagali ludziom spotkać się z Bogiem.
  6. Módlmy się za ludzi niepełnosprawnych, aby pamięć, że Chrystus przemieni nasze ciała, napełniała ich otuchą i pozwoliła odważnie znosić ograniczenia doczesności.
  7. Módlmy się za zmarłych, aby przemienieni przez Chrystusa zmartwychwstałego, mogli wiecznie oglądać jasność Jego oblicza.
  8. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając Syna Bożego, trwali przy Nim jak przy lampie, która rozjaśnia ciemności naszych niepewności i lęków.


Boże, który przez przemienienie swego Syna ukazałeś Jego ukrytą chwałę, a przez Jego zmartwychwstanie dałeś nam zapowiedź przemiany człowieka i świata, wysłuchaj nas i przemieniaj tych, którym przez chrzest dałeś nadzieję zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


W tej ofierze dokonuje się przemiana materialnego daru chleba i wina, w tej ofierze dokonuje się nasza przemiana mocą zmartwychwstania Chrystusa. Dziękujmy Bogu za te cudowne przemiany.

Przed rozesłaniem

Jeszcze jesteśmy na świecie, jeszcze chwała Boża jest w nas ukryta, ale realizując wskazania Ewangelii zbliżamy się do chwały i przemiany jaka nas czeka w Chrystusie. Niech więc błogosławieństwo Boga, które za chwilę przyjmiemy, umacnia nas w tej chrześcijańskiej przemianie i wierności Bożemu słowu, które niesie nam obietnicę przyszłej chwały i zwycięstwa.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama