Propozycje śpiewów - 9 kwietnia

Zwiastowanie Pańskie. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Naucz nas, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Introit dzisiejszej uroczystości brzmi: „Chrystus przychodząc na świat, mówi: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. * Alleluja”. Rozważając jego treść, prośmy Pana Jezusa, aby nauczył nas „zawsze wypełniać wolę (…) Ojca”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza (zwrotki nr 1, 3)
W Ewangelii słyszeliśmy opis zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Dlatego podczas procesji z darami śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza”, prosząc o wstawiennictwo Maryi – „uczczonej Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem”.
 
Śpiew na Komunię:
Daj mi Jezusa (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona komunijna brzmi: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel. * Alleluja”. Nawiązując do jej treści, podczas Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Daj mi Jezusa”.
 
Śpiew po Komunii:
Już gościsz, Jezu, w sercu mym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W antyfonie na wejście, jak i w psalmie responsoryjnym oraz drugim czytaniu, słyszeliśmy o konieczności pełnienia woli Bożej. Dlatego uwielbiajmy Pana Boga śpiewem pieśni „Już gościsz, Jezu, w sercu mym” (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na zakończenie:
Raduj się, nieba Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „Raduj się, nieba Królowo”.
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Marzec 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...