V Niedziela Wielkiego Postu

Nikt cię nie potępił? - Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wstęp do liturgii

Jezus nikogo nie potępia, ale daje kolejną szansę, obdarza przebaczeniem i miłosierdziem wszystkich tych, którzy skruszonym sercem proszą Go o przebaczenie. Dzisiaj Chrystus przypomina nam, czym jest prawdziwe miłosierdzie, które łączy się z wyrzeczeniem. Bóg patrzy na ludzkie serce i nasze intencje – nie na ludzki grzech. Dla Niego nie jest najważniejszy grzech, ale otwartość człowieka na Jego miłosierną miłość, która trwa od wieków.

Nie można być chrześcijaninem i służyć Bogu, jeśli nie otworzy się przed Nim wszystkich sfer życia, jeśli nie uzna człowiek przed Bogiem całej swojej nędzy, wtedy nie może oczekiwać od Stwórcy przebaczenia. Tylko grzech nazwany i wyznany może być odpuszczony.

Za to wszystko, co nie jest miłe Bogu, przeprośmy Go teraz, aby ta Najświętsza Ofiara wydała  błogosławione owoce w naszym chrześcijańskim życiu.

Wstęp do liturgii słowa

Jezus Chrystus z Nazaretu, nasz Boski Mistrz i Nauczyciel, każdemu z nas, uczestniczących w liturgii, stawia dziś pytanie, jakie kiedyś zadał grzesznej kobiecie: „Nikt cię nie potępił?” Choć naszych grzechów nikt nie będzie pisał na piasku, to Jezus dobrze je zna i z wielką miłością nas prosi: „Od tej chwili już nie grzesz”.

Liturgia słowa w wielkim poście wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Również dzisiejsze czytania wzywają nas do powrotu do Jezusa, bo jest łaskawy i miłosierny.

Modlitwa wiernych

Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, który jest Panem czasu i wieczności, z ufnością przedstawmy nasze pragnienia serc.

  1. Za Kościół święty, aby nieustannie wzywał wszystkich do nawrócenia. Ciebie prosimy.
  2. Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby swoim życiem wskazywali drogę do Jezusa. Ciebie prosimy.
  3. Za ludzi szukających Boga, aby spotkali się z prawdziwym świadectwem wiary katolików. Ciebie prosimy.
  4. Za walczących z Bogiem i Kościołem, aby opamiętali się i wrócili do przebaczającego Ojca. Ciebie prosimy.
  5. Za zmarłych, aby cieszyli się wiecznym życiem w niebie. Ciebie prosimy.
  6. Za nas samych, abyśmy byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy.

Panie, Jezu Chryste, Królu wszechświata, który łaskawie rządzisz i kierujesz nami, wysłuchaj pokornych modlitw, jakie do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Bogu, który jest łaskawy i miłosierny wobec pokutujących grzeszników wyśpiewajmy pieśń dziękczynienia za to, że nie potępia żadnego człowieka, ale przebacza i daje kolejną szansę powrotu do Niego.

Przed rozesłaniem

Zaproszeni przez Chrystusa, umocnieni Słowem Bożym, Eucharystią i błogosławieństwem, dajmy szansę sobie i naszym bliźnim: przebaczajmy i prośmy o przebaczenie; nie potępiajmy, bo Jezus nie potępia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama