NMP Królowej Polski

Maryja naszą Matką i Królową. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Jako dzieci narodu polskiego, gromadzimy się dzisiaj, by złożyć hołd Bogu. Gromadzimy się także, by okazać naszą miłość wobec Maryi, któ­rą czcimy jako Królową Polski, Matkę naszego narodu. Oto Ona od ponad 600 lat w swym obrazie „Jasnej broni Częstochowy" i całej Polsce wyprasza wiarę, jednoczy ją i prowadzi do swego Syna. Niech więc sławi Ją nasza pieśń, niech otacza ją nasza modlitwa i miłość, byśmy wierni Bogu i Kościołowi, stali się znakiem Chrystusa wśród narodów.

Uznajmy wobec Boga swe grzechy i przeprośmy za nie, by otrzymać przebaczenie i umocnienie od Jezusa, Syna Maryi i naszego Zbawcy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pod krzyżem Syna Maryja została wybrana na Matkę wszystkich lu­dzi. To Ona jak tajemniczy znak na niebie, obecna jest w misterium Kościoła. To razem z Nią — najpiękniejszym stworzeniem Boga — ma­my otrzymać wieczne Królestwo Chrystusa. Jako dzieci narodu polskie­go, słuchajmy tych słów nadziei, by zobaczyć w Maryi naszą pomoc i wzór oraz cel wszystkich stworzonych przez Boga i powołanych do wiary w Chrystusa.

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni w uroczysty dzień święta Królowej Polski, zanieś­my do Boga naszą modlitwę, prosząc Go o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi i dzieci narodu polskiego.

  1. Módlmy się za Kościół święty całej ziemi, aby opromieniony opieką Maryi, Matki wszystkich wierzących, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. R. Niech Matka Chrystusa wstawia się za nami.
  2. Módlmy się za nasz naród, aby wpatrzony we wzór Maryi, pokornie wypełniał wolę Bożą i służył sprawie Królestwa Chrystusa na ziemi.
  3. Módlmy się za Księdza Prymasa i naszych biskupów, aby wsparci pomocą Królowej Polski, służyli Kościołowi i narodowi swą wiarą i słowem Bożym.
  4. Módlmy się za Polaków na całym świecie, aby w różnych krajach służyli Chrystusowi, Kościołowi i ludziom przez wiarę, pracą i więź z kulturą narodową.
  5. Módlmy się za nasze władze państwowe, aby ich służba dla narodu i każdego człowieka przyczyniała się do pokoju w świecie i ojczyźnie.
  6. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby byli nadzieją Kościoła i oj­czyzny oraz dojrzewali do pełni chrześcijaństwa pod opieką Matki Boga i ludzi.
  7. Módlmy się za naszych zmarłych (...), aby osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w Królestwie Chrystusa.
  8. Módlmy się na nas samych, aby obecności obra­zu jasnogórskiego przyczyniła się w naszych sercach i rodzinach do odnowienia więzi z Bogiem i Kościołem dla dobra całego narodu.

Wznosimy do Ciebie, Ojcze nasz, tę modlitwę i prosimy o Twoją łaskawą pomoc, którą nieustannie okazujesz naszemu narodowi, przez Tę, która jest Matką Twego Syna, a któ­rą nasza ojczyzna czci także jako Królową i Matkę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Ożywieni uczuciem radości i czcią Najświętszej Maryi Panny, dzię­kujmy Stwórcy, który jest sprawcą wszelkiego dobra i zbawienia), za Jego niewymowną miłość. Dziękujmy za okazanie przedziwnej tajem­nicy Syna i Matki, którą objawia nam Kościół — matka i nauczycielka.

Przed rozesłaniem

Zawsze przywiązani do naszej Matki i Królowej, okazujmy Jej swoją miłość, ale przede wszystkim pozwólmy, by Ona prowadziła nas do Chrystusa, bo On jest naszym jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Przez Niego spływa na nas błogosławieństwo Boga, które przyjmijmy teraz pełni wiary i ufności.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...