VI Niedziela Wielkanocna

Pocieszyciel wszystkiego was nauczy. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Czas świętowania zwycięstwa Jezusa nad grzechem, złem i śmiercią, jest również oczekiwaniem na przyjście Nowego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, który poprzez swoje dary odnawia wspólnotę Kościoła. Duch Święty uzdalnia nas wierzących do świadczenia o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym wobec współczesnego świata.

Niech to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym na Jego paschalnej ofierze będzie dla nas, świadczących o Jego miłości w dzisiejszym świecie – umocnieniem i wsparciem. Niech Jego słowo, Ciało i Krew, które przyjmiemy podczas tej Ofiary, przemieni naszą miłość wobec Boga i braci w Jego miłość, która pochodzi od Boga.

Za niedoskonałą miłość wobec Stwórcy i wspólnoty Kościoła przeprośmy teraz, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu tę Ofiarę.

Wstęp do liturgii słowa

Święty Grzegorz Wielki powiedział, że „prawdziwie kocha ten, czyje serce nie zostało zwyciężone przez danie przyzwolenia na grzeszne upodobanie”. Lektura Pisma Świętego, a przede wszystkim wsłuchiwanie się w słowo Boże podczas Liturgii Eucharystycznej, to dar od Stwórcy, który gładzi każdy nasz grzech powszedni i leczy nasze zranione przez grzech sumienie, które jest mieszkaniem samego Boga.

Liturgia słowa ukierunkowana jest dzisiaj na cnotę miłości. Prawdziwa miłość pochodząca od Boga, wlewająca w nasze serca Chrystusowy pokój, może przezwyciężyć każdy nasz grzech. Dzięki miłości od Stwórcy możemy zmartwychwstać z grzechu do łaski.

Z wiarą przyjmijmy źródło Bożych łask, które daje nam dziś Stwórca w Swoim zbawczym słowie.  

Modlitwa wiernych

Jezusowi Chrystusowi, który mocą swego zmartwychwstania przemienia i ubogaca nasze życie, polecajmy potrzeby wszystkich ludzi:

  1. Za Kościół, aby z wiarą i w pokorze służył dziełu zbawienia świata i człowieka. Ciebie prosimy.
  2. Za cierpiących duchowo i fizycznie, aby łączyli swoje cierpienia z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa. Ciebie prosimy.
  3. Za tych, którzy w tym roku przyjmą święcenia diakonatu i kapłaństwa, aby nie tylko słowem, ale całym swym życiem świadczyli o Chrystusie. Ciebie prosimy.
  4. Za zmarłych, aby miłosierny Bóg ulitował się nad nimi i przyjął ich do swego Królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy.
  5. Za nas samych, aby w naszym życiu coraz więcej było uwielbienia Boga, który pokonuje śmierć i daje przez to wszystkim życie. Ciebie prosimy.

Pnie Jezu Chryste, zwycięzco śmierci i dawco życia, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby zbawienie, którego dokonałeś, mógł głosić wszystkim ludziom. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Przed prefacją

Uwielbiajmy Boga za Ducha – Pocieszyciela, który wlewa w nasze serca pokój pochodzący nie z tego świata, ale od Boga. 

Przed rozesłaniem

Na świadczenie o miłości Jezusa wobec nas w dzisiejszym świecie, przyjmijmy Błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha – Pocieszyciela, który nieustannie przypomina  i pomaga nam zachowywać Bożą naukę, której przyjęcie daje pewność wiecznego przebywania z Ojcem w królestwie niebieskim.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama