XXX Niedziela Zwykła

Chrystus wzywa do modlitwy pokornej. Komentarze liturgiczne i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg nie ma względu na osoby, dlatego nas wszystkich wezwał do wiary i pragnie obdarować swymi dobrami. Uczestnicząc w Eucharystii dołączmy nasz głos do pokornej modlitwy całego Kościoła, by przyszło Boże Królestwo,a ludzie żyli w prawdzie i miłości.


Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus w swym słowie uczy nas modlitwy, która zawsze jest wysłuchana. Słuchajmy więc słowa, byśmy umieli się modlić i swoją modlitwą wybłagać miłosierdzie, którego wszyscy potrzebują.

Modlitwa wiernych

Modlitwa ubogich przenika obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Mając to zapewnienie słowa Bożego, módlmy się do Pana.

  1. Za Kościół święty, aby wzywał do wiary i nadziei w Chrystusie, który pokonał wszelkie zło, obwieszczając nam przebaczenie grzechów. R. Wysłuchaj, Boże, pokornej modlitwy.
  2. Za kraje misyjne, aby w Ewangelii Chrystusa odnalazły pokój, sprawiedliwość i uwolnienie od grzechów.
  3. Za grzeszników, aby uznali swe grzechy i pokornie jak celnik prosili o miłosierdzie.
  4. Za misjonarzy, aby byli głosicielami królestwa Bożego, w którym jest wszelka sprawiedliwość, pokój i zbawienie.
  5. Za naszą Ojczyznę, aby dała światu wielu misjonarzy i by sama odradzała się mocą głoszonego słowa Bożego.
  6. Za nas samych, aby Pan wyrwał nas od wszelkiego złego czynu i dał nam kiedyś udział w swoim królestwie.

Niech nasza modlitwa przeniknie obłoki i dotrze do Ciebie, Panie, aby świat poznał Chrystusa, a ci, którzy się odrodzili w wodach chrztu świętego, byli zawsze pokorni i wytrwali w modlitwie. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

W dziękczynnej modlitwie ogłaszajmy dzieła Boże i wysławiajmy Pana za zwiastowaną nam Ewangelię, dzięki której możemy się nawrócić. Niech nasze pokorne serca wzniosą się do Pana, bo tylko w Nim dostępujemy przebaczenia grzechów.

Przed rozesłaniem

Nie zapominajmy nigdy o pokornej modlitwie, bo ona przenika obłoki. Nie zapominajmy nigdy o tym, że Bóg jest z nami i nam błogosławi, byśmy wypełnili swe powołanie jako misjonarze w swoich własnych domach.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama