IX Niedziela Zwykła

Słowo Boże fundamentem życia zgodnego z wiarą. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus dzisiaj dalej głosi Ewangelię i kieruje do nas przez Kościół swe słowa, by umocnić naszą wiarę. W czasie każdej Mszy św. mamy słuchać Jego głosu, aby potem w życiu wypełniać wskazania, jakie nam daje. Kto słucha Boga, opiera swe życie na mocnym fundamencie, a jego wiara ostoi się wśród wichrów przeciwności i zmieniających się warun­ków życia.

Chociaż często słuchamy słowa Bożego, jednak tak słabo wypełniamy je w swoim życiu. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, za brak wier­ności Bożemu słowu, bo nie ten będzie zbawiony, kto mówi Panie, Panie, ale ten kto wypełnia wolę Bożą każdego dnia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Człowiek jest wolny, może wybierać życie według Bożego Prawa lub według własnych upodobań. Kto jednak słucha Boga i Jego słowa wpro­wadza w czyn, buduje na mocnym fundamencie swoje prawdziwe szczę­ście. Wiara nie może być tylko ustną deklaracją, bo rozpadnie się jak dom zbudowany na piasku. Wiarą oparta o Boże słowo jest mocna i pozwala człowiekowi nawet wśród trudności wytrwać przy Chrystusie, który przynosi nam usprawiedliwienie, a Jego Krew oczyszcza nas z grzechów.

Modlitwa wiernych

Boga, który skierował do nas swoje słowa, prośmy w modlitwie, by ludzie nie tylko ustami, ale sercem przyjęli Jego prawdę.

  1. Za wszystkich, którzy w Kościele głoszą Ewangelię,  aby pomagali ludziom budować wiarę na trwałym fundamencie prawdy objawionej przez Boga. R.   Wysłuchaj, Panie, tych co w Ciebie wierzą.
  2. Za młode małżeństwa, aby swój dom rodzinny i swoje szczęście bu­dowały na skale wiary, która daje oparcie we wszystkich sytuacjach życia.
  3. Za dzieci rozpoczynające wakacje, aby wypoczywały w zdrowiu i ra­dości, i aby nikt nie burzył w czasie wypoczynku ich wiary.
  4. Za ludzi, którzy zmieniają swoje środowisko, aby nie zrywali więzi z Kościołem, który głosi orędzie zbawienia i przekazuje niezmienne wartości prawdy.
  5. Za ludzi wierzących z przyzwyczajenia, aby odkryli na nowo boga­ctwo objawienia i czcili Boga nie tylko słowami, ale postawą całego życia.
  6. Za zmarłych, aby Ci, którzy słuchali tutaj słowa Bożego, zostali przyjęci przez Boga do wiecznego domu w niebie.
  7. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez swój udział w niedzielnej Mszy św. i chętne słuchanie słowa Bożego umacniali się w wierze i wśród przeciwności wytrwali przy Chrystusie naszym Zbawicielu.

Boże, który przez Kościół objawiasz nam swoją wolę i głosisz nam orędzie zbawienia, wysłuchaj nas i spraw, by wiara ludzi zawsze opierała się na mocnym fundamencie Twojego słowa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za słowa życia i objawienie prawdy, która w Chry­stusie zajaśniała dla wszystkich, niosąc zbawienie i ukazując pewne drogi prawdy. Dziękujmy za słowa, które Kościół głosi każdej niedzieli, dając nam mocny fundament, na którym możemy opierać swe życie wiary.

Przed rozesłaniem

Łatwo ukazuje nam nasze codzienne postępowanie, na jakim funda­mencie   opiera   się   nasza   wiara.   Idźcie   umocnieni   błogosławieństwem

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama