XI Niedziela Zwykła

Chrześcijanie narodem wybranym. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży - Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pod górą Synaj Bóg zawarł przymierze ze swym ludem i uczynił go szczególnym przedmiotem swej troski, by przez ten naród wypełnić swoje plany zbawienia ludzi. Zbawienie to dokonało się przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, by grzesznych pojednać z Bogiem. Dwunastu apostołów, których wysłał Pan Jezus na głoszenie Ewangelii, jest symboliczną liczbą dwunastu pokoleń Izraela. Ich wybór i rozesłanie ukazuje założenie nowego Królestwa Bożego, które ma objąć wszystkie narody.

Modlitwa powszechna

Wypełniając misję kapłańską Ludu Bożego, módlmy się za całą ludzkość, którą Bóg pragnie uczynić świętym narodem, odkupionym przez Krew Chrystusa.

  1. Kościół jest nowym Narodem Wybranym; prośmy za całą ludzkość, by w Kościele znalazła zjednoczenie, pokój i odnowienie. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Twego ludu.
  2. Kościół głosi Ewangelię wszystkim narodom; prośmy, aby nie zabrakło robotników na Boże żniwo wśród narodów pogańskich.
  3. Kościół wśród świata uobecnia ofiarę Chrystusa; prośmy, aby biskupi - następcy apostołów i kapłani przez sakramentalną posługę wypełniali misję jednania grzeszników z Bogiem.
  4. Kościół jest znakiem Nowego Przymierza Boga z ludzkością; prośmy, aby naród Starego Przymierza dostąpił zbawienia przez uznanie Chrystusa za Mesjasza i Boga.
  5. Kościół niesie pociechę biednym, chorym i opuszczonym; prośmy, aby cierpiący znaleźli w Kościele sens swych cierpień, nadzieję uzdrowienia i wyzwolenia.
  6. Kościół głosi życie wieczne i nadejście pełni Królestwa Bożego; prośmy, aby zmarli (...) dostąpili pełni życia w wiecznym Królestwie Boga.
  7. Kościół jest naszym wspólnym domem i rodziną wszystkich ochrzczonych; prośmy, abyśmy byli wierni przymierzu z Bogiem i wypełniali misję budowania świętej wspólnoty Ludu Bożego.

Boże, Ty zawarłeś Nowe Przymierze ze swym ludem i wezwałeś nas do składania duchowych ofiar, wysłuchaj modlitwy za wszystkich odkupionych Krwią Twego Syna, abyśmy wypełniając kapłańską misję wśród świata, przybliżali nadejście Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujemy Bogu, że przez Krew Chrystusa uczynił nas narodem świętym, ludem odkupionym, byśmy na całej ziemi mogli głosić Jego zbawienie.

Przed rozesłaniem

Jeżeli będziemy słuchać Boga i wypełniać wskazania Ewangelii, będziemy rzeczywiście Jego własnością wśród wszystkich narodów. Chrystus wysyła nas dzisiaj jak swoich apostołów, byśmy swym życiem budowali organizm Kościoła. Nasze posłannictwo ma przynieść ludziom błogosławieństwo Boga i umacniać ich w drodze do odnowienia wszystkiego i zbawienia całej ludzkości.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2020
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...