Sprytny władca

Kim był Herod Antypas
Tetrarcha Galilei
Herod Antypas urodził się ok. 22 r. p.n.e. Był synem Heroda I Wielkiego i Samarytanki Maltake. Po śmierci ojca w 4 r. p.n.e. został tetrarchą Galilei. Herod Wielki w swym testamencie podzielił bowiem swe ziemie pomiędzy synów. Archelaus otrzymał Judeę, Samarię i Idumeę, Filip – Itureę, Trachonitis i Gaulanitis, a Herod Antypas – Galileę i Pereę. Testament króla musieli jeszcze zaakceptować Rzymianie, którzy praktycznie decydowali o tym, co się działo w Palestynie, choć formalnie nie rządzili.
Rzymianie nadali Antypasowi tytuł tetrarchy, tzn. zarządcy części podzielonego terytorium. W cesarstwie rzymskim był to tytuł niższy od króla. Jego siedziba znajdowała się w Tyberiadzie.

Zabójca Jana Chrzciciela
Herod był ożeniony z córką króla Nabatejczyków Aretasa IV. Wkrótce porzucił ją dla Herodiady, żony swojego brata Filipa. Fakt ten bardzo oburzał Żydów i został publicznie napiętnowany przez św. Jana Chrzciciela.
Herodowi nie podobała się nie tylko ta przygana, ale zapewne też inne nauki świętego. Kazał go uwięzić, a później zgładzić. Zastosował przy tym sprytny wybieg, opisywany dość szczegółowo w Ewangeliach. Podczas uczty z okazji urodzin Heroda tańczyła Salome, córka Herodiady. Zachwycony tańcem Herod powiedział, że spełni każde jej życzenie. Salome zażądała głowy św. Jana Chrzciciela. W ten sposób Herod mógł wśród Żydów głosić, że to intryga Herodiady, której niechętnie uległ.
Podobnym sprytem wykazał się podczas procesu Jezusa. Znowu zrzucił odpowiedzialność na kogo innego, w tym przypadku na Piłata.

Wygnaniec
Herod Antypas chciał zostać królem całej Palestyny. Jego brat Archelaus został w 6 r. wygnany przez cesarza z Judei. Kiedy w r. 37 zmarł drugi brat, Filip, Antypas zaczął rywalizować o schedę po nim z synem Filipa, Herodem Agryppą I. Nie miał jednak większych szans, bo rok wcześniej (w r. 36) został pokonany w bitwie pod Gemalą przez wojska Aretasa, swojego byłego teścia.
W 39 r. podjął jednak w Rzymie starania o koronę. Herod Agryppa I okazał się jednak sprytniejszy. Doniósł młodemu cesarzowi Kaliguli, że Antypas zawiązał spisek przeciwko Rzymowi. Kaligula uwierzył. Znał dobrze ojca Heroda Agryppy, bowiem tetrarcha Filip często przebywał w Rzymie. Poza tym młody cesarz był niezrównoważony psychicznie i chorobliwie bał się spisków.
W 39 roku wygnał więc Heroda Antypasa z Palestyny do Lugdunum Convenarum w Galii (obecnie Saint-Bertrand-des-Comminges koło Lyonu we Francji). Wkrótce były tetrarcha zmarł na wygnaniu.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Listopad 2021
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama