XXVI Niedziela Zwykła

Chrystus wzywa do pomocy biednym. Komentarze liturgiczne i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrześcijanin nie może nikim gardzić, ale wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie duchowej i materialnej. Ta dzisiejsza Eucharystia ma nam uprzytomnić wezwanie Chrystusa, udzielić siły do służby dla braci i okazać, że dobra materialne mogą nam przysłonić Boga, ale również mogą stać się dla nas drogą do życia wiecznego.

Wielokrotnie popełniamy grzechy, gardzimy swymi bliźnimi, bardziej cenimy dobra materialne nić Boga, dlatego przeprośmy za nasze grzechy i prośmy, by Pan przemienił nasze serca.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słowo Boże piętnuje ludzi bogatych, którym dobra materialne i pogoń za przyjemnościami przysłoniły Boga oraz ludzi. Nie bądźmy więc lekkomyślni, ale słuchając słowa Bożego zastanawiajmy się nad swoim życiem doczesnym, by nie przegrać wieczności.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga, który przez swoje słowo do nas przemawia i wysłuchuje modlitwy, zanoszonej w imię Chrystusa.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby napełniony Duchem Boga, wypełniał misję wobec świata, ukazując bogactwo zbawienia w Chrystusie. R. Przybądź nam, Boże, z łaską i pomocą.
  2. Módlmy się za narody bogate, aby spieszyły z pomocą krajom biednym z pomocą materialną i kulturalną.
  3. Módlmy się za ludzi bogatych, aby nie gardzili biednymi, ale służyli im swoimi pieniędzmi i swoim doświadczeniem.
  4. Módlmy się za biednych, aby swą nadzieję pokładali z Bogu i byli wdzięczni tym, którzy spieszą im z pomocą materialną.
  5. Módlmy się za zmarłych (NN.), aby otrzymali życie nieśmiertelnych i mogli zobaczyć Tego, który zamieszkuje w światłości niedostępnej.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zdolni do dzielenia się dobrami materialnymi w imię swego chrześcijańskiego powołania.

Boże, Ty który jesteś dobry i błogosławiony, przyjdź z pomocą Twojemu ludowi, wysłuchaj modlitwy i spraw, byśmy chodzili Twoimi drogami, Twoją wolę pełnili oraz kochali Ciebie ponad wszystko. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Wszystko co posiadamy jest darem Boga. Dziękujmy więc za wszystko co otrzymaliśmy od naszego Stwórcy, ale przede wszystkim dziękujmy za największy dar, którym jest Chrystus i Jego misterium, które teraz sprawujemy.

Przed rozesłaniem

Bóg wspiera nas i błogosławi, by troski doczesne, pogoń za wartościami materialnymi, nie przysłoniły nikomu sprawy najważniejszej - życia wiecznego.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama