XII Niedziela Zwykła

Wytrwałość w prześladowaniach wyznaniem wiary i służbą dla prawdy. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii


Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem.

Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie i zapieramy się Go przez grzech. Przeprośmy Boga za nasze winy, aby ta ofiara przyniosła nam umocnienie w wierze i w przeciwnościach, jakie przynosi nam życie.

Wprowadzenie do liturgii słowa .

Jeremiasz, który głosił prawdę i był wiemy Bogu, naraził się na prześladowanie ze strony swych rodaków. Jednak wytrwał w wiernej służbie dla prawdy, bo Jego pomocą był Bóg. Do wytrwania w prześladowaniach i cierpieniach wzywa nas Chrystus w Ewangelii i zapewnia wszystkich, że mają stałą opiekę i pomoc Bożą, bo ostatecznie zwycięży prawda i ci, którzy jej wiernie służą. Najważniejszym wrogiem człowieka jest grzech, ale on został zwyciężony przez Chrystusa — Nowego Adama — poucza św. Paweł w Liście do Rzymian.

Modlitwa powszechna

Z ufnością i wiarą zanosimy do Boga nasze modlitwy, bo wiemy, że Jego wola kieruje światem, a Jego Opatrzność czuwa nad nami.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze wiernie głosił Chrystusową prawdę, nie bacząc na cierpienia i ofiary.
  2. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby nie lękali się przyznać do swego Pana wobec ludzi.
  3. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych, aby ufni w Bożą Opatrzność, wierzyli w ostateczne zwycięstwo prawdy i dobra.
  4. Módlmy się za prześladowców Kościoła, aby w imię tolerancji i dobra społecznego szanowali prawa ludzi wierzących.
  5. Módlmy się za ludzi cierpiących z powodu swych przekonań, aby nie ulegali kompromisom, a ich postawa ukazywała wielkość ducha ludzkiego.
  6. Módlmy się za zmarłych..., aby Chrystus przyznał się do nich przed Ojcem swoim, który jest w niebie.
  7. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wśród cierpień i trudności życia nie utracili nadziei zwycięstwa i nie zdradzili prawdy objawionej przez Boga.

Boże, Ojcze, Twoja wola kieruje losami ludzi, a Ty dajesz wszystkim siłę wytrwania wśród przeciwności; wysłuchaj nas i spraw, abyśmy nie bali się służyć prawdzie objawionej przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Z cierpienia Chrystusa zrodził się Kościół, który wiernie świadczy o zwycięstwie dobra i prawdy. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, dziękujemy Bogu za umocnienie i nadzieję płynącą z Ofiary Zbawiciela.

Przed rozesłaniem

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem". Idziemy z błogosławieństwem Boga, by wyznawać Chrystusa swym życiem. Nie bójmy się być odważnymi i wiernymi wobec Boga, przecież wierzymy, że Jago prawda zwycięży, a cierpienia są drogą do zbawienia.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama