XV Niedziela Zwykła

Słowo Boże zwiastuje prawdę i może skutecznie przemienić człowieka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii


Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To słowo, którego słuchamy każdej niedzieli jest jak ziarno, które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie, zwiastując nam radosne Boże obietnice. Słuchajmy uważnie Bożego Słowa, radośnie dziękujemy za wszystkie obietnice zbawienia. To wszystko co ogłasza Pismo spełniło się i spełni się również w naszym życiu, gdy z wiarą przyjmiemy także i dzisiaj radosną nowinę zbawienia.

Często jesteśmy jak niedobra ziemia, a ziarno Bożego słowa nie przemienia nas i nie przynosimy plonu. Przeprośmy Boga za grzechy, bo On ma moc by uczynić nas urodzajną rolą, byśmy przynieśli plon dobrego życia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słowo Boże jest skuteczne — to znaczy, że co zwiastuje to sprawia, tylko od człowieka zależy czy ma dobrą wolę, czy jest jak urodzajna ziemia, która może przynieść plon. Jesteśmy słabymi ludźmi, ale nieustannie towarzyszy nam nadzieja i radosna Boża obietnica, że wraz z całym stworzeniem będziemy przemienieni, jeżeli otworzymy się na Boże słowo, którym tak obficie karmi nas Kościół każdej niedzieli.

Modlitwa powszechna

Boga, który objawił nam słowo Dobrej Nowiny i przekazuje nam słowo życia, prośmy w modlitwie powszechnej, aby to słowo stało się skuteczne w sercach ludzi i przynosiło obfity plon.

  1. Słowo Boże jest jak ziarno; prośmy, by nigdy nie brakowało siewców Bożego słowa. R. Panie usłysz nas, Panie wysłuchaj nas.
  2. Słowo Boże jest skuteczne; prośmy, by słuchający słowa Bożego zgodnie z nim przemieniali swe życie.
  3. Słowo Boże jest światłem; prośmy, by misjonarze nieśli to światło do krajów misyjnych.
  4. Słowo Boże niesie nadzieję; prośmy, aby cierpiący i chorzy znaleźli w tym słowie ukojenie.
  5. Słowo Boże zwiastuje prawdę; prośmy, aby wszyscy w tym słowie znajdowali odpowiedź na trudne problemy życia.
  6. Słowo Boże niesie życie; prośmy, aby zmarli..., którzy na ziemi słuchali słowa Bożego, mieli wieczne życie w chwale.
  7. Słowo Boże padło dzisiaj na glebę naszych serc; prośmy, aby i nas przemieniało, niosło nam życie, nadzieję i prawdę, byśmy przynieśli obfity plon wiary.

Boże, Twe słowo stworzyło wszechświat, Twe słowo przyniosło obietnicę zbawienia i skutecznie przemienia ludzkie życie. Prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, a wszystkie ludzkie serca uczynił dobrą glebą, na której ziarno Twego słowa przyniesie obfity plon zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Za chwilę na słowo Boże chleb i wino złożone na ołtarzu staną się .Ciałem i Krwią Chrystusa, dziękujmy więc z radością za tę cudowną przemianę i za każde Boże słowo, które przynosi nam zbawienie i życie.

Przed rozesłaniem

Słowo Boże ma moc, by nas przemieniać. Wychodzimy z tej Mszy świętej posileni słowem, ale dopiero nasze życie ma ukazać, jaką jesteśmy glebą. Niech w słuchaniu i realizowaniu na co dzień Bożego słowa wspiera nas szczególne błogosławieństwo naszego Stworzyciela.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama