XXV Niedziela Zwykła

Uczciwą pracą i życiem chrześcijańskim wypełniamy swe powołanie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

Należymy do winnicy Bożej — Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność, jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak każdy czas jest dobry, by odpowiedzieć na Boże wezwanie, dlatego przepraszajmy za nasze grzechy, by otrzymać zapłatę od Boga.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.

Modlitwa powszechna


Wezwani przez Boga do winnicy Kościoła, wypełniając wiernie swe powołanie nieśmy światu dar modlitwy.

  1. Prośmy, aby Kościół głosząc Ewangelię zapraszał ludzi do łączności z Bogiem, który jest hojny w przebaczenie.
    R. Niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, Boże.
  2. Prośmy, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w winnicy Bożej.
  3. Prośmy, aby ludzie chętnie wykonywali swą pracę i chwalili Boga dziełami swoich rąk i umysłów.
  4. Prośmy, aby związki zawodowe broniły pracowników przed wyzyskiem i udzielały im poparcia w walce o sprawiedliwość.
  5. Prośmy, aby zmarli (...) otrzymali nagrodę za swe życie, pracę i wierność Bogu.
  6. Prośmy, abyśmy sami wezwani przez Chrystusa do winnicy Kościoła, wiernie wypełniając swe obowiązki zawodowe, rodzinne i społeczne, zasłużyli na zapłatę od Boga.

Niech Twoja dobroć, Panie, towarzyszy naszemu życiu, naszej pracy i naszemu powołaniu, byśmy zanosząc do Ciebie tę modlitwę zostali wysłuchani i mogli otrzymać nagrodę za wierną pracę i służbę. Który żyjesz i królujesz nią wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujemy Panu za Jego dobroć wobec wszystkich ludzi, za Jego hojność w przebaczeniu i za zapłatę, jaką przygotował dla wszystkich wiernych pracowników swej winnicy — Kościoła.

Przed rozesłaniem

Umocnieni przez Chrystusa idziemy do swoich zajęć, pracy, życia. Pracujmy w winnicy Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną, bo to jest nasze zadanie i to jest wypełnienie chrześcijańskiego powołania. Bóg nas nagradza i błogosławi na trud naszych dni. Pan zawsze jest z nami.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Grudzień 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...