V Niedziela Wielkanocna

Jedno z Chrystusem. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wstęp do liturgii

Każdy z nas w duchowym rozwoju, potrzebuje Bożej pomocy - Bożego wsparcia. Jak winna latorośl sama z siebie nie jest w stanie istnieć i rozwijać się, tak i człowiek, by mógł cieszyć się w swoim życiu duchowymi owocami, musi tkwić w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest wstanie dać nam wszystko to, co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju. Dlatego przychodzimy na tę Eucharystię do naszego Pana i Mistrza, który daje nam życiodajne soki, tak bardzo niezbędne na drodze do zbawienia.

Za to, że nie zawsze wydajemy dobre owoce w naszych chrześcijańskich ogrodach, prośmy naszego Boga o przebaczenie.

Wstęp do liturgii słowa

W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg wzywa nas do miłowania i wypełniania Jego przykazania i czynienia wszystkiego, co się Jemu podoba. Jeżeli będziemy trwali przy Bogu, to On nigdy nas nie zostawi samych i będzie nas umacniał i wspierał swoimi darami i łaskami na krętych drogach naszego życia.

Całkowite zjednoczenie z Jezusem Chrystusem daje nam gwarancję na wieki, że Bóg nie zostawi nas samych, ponieważ nas kocha i troskliwie pielęgnuje się nami.

Wsłuchajmy się w Słowa samego Boga, niech one umocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni wokół naszego Pana, który nieustannie nas kocha i troszczy się o nas. Znieśmy nasze pokorne modlitwy, ufając w Jego bezgraniczną dobroć.

  1. Za Kościół święty, który jest winnicą Pana, aby ta winnica rozrastała się aż na krańce świata i przynosiła błogosławione owoce. Ciebie prosimy.
  2. Za chrześcijan w naszej Ojczyźnie, by dobrym przykładem życia wskazywali błądzącym drogę do Boga. Ciebie prosimy.
  3. Za samotnych i opuszczonych, aby Chrystus był ich umocnieniem i pocieszeniem. Ciebie prosimy.
  4. Za tych, którzy niebawem mają przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu, aby pełni mocy Ducha Świętego gorliwie pełnili swoją posługę w Kościele. Ciebie prosimy.
  5. Za nas samych, aby towarzyszyła nam świadomość, że Bóg jest najlepszym Ojcem i nieustannie troszczy się o nas. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośby proszącego Cię Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Wychwalajmy teraz Boga Ojca, który jest w niebie i nieustannie kocha nas miłością bezinteresowną.

Przed rozesłaniem

Jeśli nie jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem, to nie możemy być również w łączności z Ojcem. Tylko ta łączność daje nam głęboką wiarę i pewność, że miłość Boża jest przy nas i nieustannie nas wspiera.

Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, niech ono odnowi i zjednoczy nas w jednej komunii z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama