XIV Niedziela Zwykła

Być bliżej Ciebie chcę. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Bóg chce być blisko nas, pragnie być jedynym ratunkiem dla człowieka. On woła do każdego z nas z Miłością: „Być bliżej ciebie chcę…”.

Przychodzimy do ołtarza naszego Pana, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Nim. Przychodzimy do Tego, który nas wciąż kocha takimi, jakimi jesteśmy.
On, kocha Cię w twojej biedzie, poniżeniu, cierpieniu; w twojej słabości i upadku, w twoim egoizmie i samolubstwie, w twoim opuszczeniu przez bliskich i obcych. On jest zawsze przy Tobie… Dostrzegasz obecność Boga w swoim życiu?

Tak wielu z nas zagłuszyło w sobie pieśń kochającego Boga, który pragnie być blisko nas… Niech to nasze uczestnictwo w Najświętszej Ofierze i przyjęcie Komunii Świętej będzie naszym zadośćuczynieniem i zjednoczeniem z Tym, który nas nie odrzuca, ale zawsze czeka na każdego człowieka, „aby się nawrócił i miał życie”.

Wstęp do liturgii słowa

Mocy Boga, możemy doświadczyć w momentach naszej słabości i grzechu. Wtedy, kiedy myślimy, że Bóg jest daleko od nas, że nas opuścił, On jest najbliżej nas.

Liturgia Słowa dzisiejszej Niedzieli, ukazuje nam prawdę, że dopiero w momentach próby, kiedy widzimy naszą słabość, wtedy pojawia się Bóg, który daje się nam poznać. On przychodzi do nas, przychodzi w swoim Słowie, które posiadają cudowną moc.

Wsłuchajmy się w Słowa samego Boga, który po raz kolejny pragnie przybliżyć się do każdego z nas.

Modlitwa wiernych

Do Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją, zanieśmy do Boga w Duchu Świętym nasze modlitwy:

  1. Za Kościół, aby w dzisiejszym świecie był wyraźnym znakiem obecności i działania Chrystusa. Ciebie prosimy.
  2. Za papieża Franciszka i naszego biskupa…, aby z mocą głosili wszystkim ludziom naukę naszego Pana. Ciebie prosimy.
  3. Za młodzież, aby nie zatraciła swej więzi z Chrystusem poprzez nałogi i różne zniewolenia. Ciebie prosimy.
  4. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli odpoczynek w Chrystusie i w Jego królestwie. Ciebie prosimy.
  5. Za nas samych, sprawujących tę świętą liturgię, abyśmy byli gotowi porzucić wszystko i pójść za Chrystusem. Ciebie prosimy.

Boże, z pokorą uwielbiamy chwalebne imię Twoje. Prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, które Tobie przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu, za to że nie pozostawił nas samych, ale nam dał Jezusa Chrystusa – Umiłowanego Syna Swojego, który nieustannie prowadzi nas do Ojca.

Przed rozesłaniem

Bóg jest naszym Ojcem, który pragnie być blisko każdego z nas. Niech Jego błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy będzie dla nas umocnieniem w codziennym trwaniu przy Zbawicielu i w drodze do nieba.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Lipiec 2024
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...