II Niedziela Wielkiego Postu

Święty czas. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zwycięstwa Miłości nad grzechem, w którym wciąż jesteśmy zanurzeni. Ofiara Chrystusa na drzewie krzyża uwalnia nas spod władzy złego ducha, jednoczy nas z Bogiem i gwarantuje wieczne zbawienie w Królestwie Niebieskim.

By jednak móc w pełni skorzystać z owoców miłości Boga do człowieka, musimy przyjąć Jego zaproszenie, do nawrócenia i przemiany własnego życia. Wielki Post, który w Kościele obecnie przeżywamy jest dobrym czasem, aby poprzez post, modlitwę i jałmużnę odpowiedzieć pozytywnie na Boże zaproszenie.

Jako Boże dzieci, prośmy o miłosierdzie Boga na początku tej Eucharystii.

Wstęp do liturgii słowa

Za chwilę będzie miało miejsce spotkanie Boga z człowiekiem, sam Stwórca przyjdzie do każdego z nas w swoim zbawczym Słowie, które pokrzepi nasze serca i wskaże kierunek drogi, bo Słowo Pana jest jak lampa, która świeci tam, gdzie pojawia się mrok i ciemność.

Bóg po raz kolejny pragnie dzisiaj zawrzeć z nami przymierze, tak jak zawarł je z Abrahamem, jak będziemy świadkami w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Przymierze człowieka z Bogiem, to jednym słowem naśladowanie Jego miłości we współczesnym świecie, miłości, która sprawi, że będą nasze ciała przekształcone na podobieństwo ciała Chrystusa, o czym zapewnia nas święty Paweł w Liście do Filipian.

Łukasz na kartach Ewangelii zapisuje scenę przemienienia Jezusa, która odsłania tożsamość Zbawiciela przed trzema uczniami, że Jezus jest Synem Boga.

Otwórzmy się na Słowo Boże i na jego działanie w naszym życiu. 

Modlitwa wiernych

Zbliżmy Się z ufnością do Jezusa i z wiarą wołajmy do Niego:

Powtarzamy: Synu Dawida, wysłuchaj nas.

  1. Pośród ludu Kościół ma być znakiem obecności Boga. Spraw, Panie, aby chrześcijanie zgodnie pragnęli jedności.
  2. Ukraina jest dotknięta wojną. Spraw, Panie, aby Twoja miłość przemieniła serca jej wrogów.
  3. Tylko w Bogu jest prawda, „bo On jest prawdą”. Spraw, Panie, aby ci, którzy znajdują się w trudnościach, potrafili Tobie zaufać.
  4. Niebo, to wybór Boga. Spraw, Panie, aby ci, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, w Tobie zbudzili się do nowego życia.
  5. Nasza wspólnota jest zaproszona do rozpoznawania Bożego oblicza w bliźnich. Spraw, Panie, abyśmy otworzyli nasze serca na spotkanie z Tobą w Słowie, Eucharystii i w drugim człowieku.

Panie Jezu, który wysłuchujesz stojących przed Tobą, pochyl się nad naszą słabością i grzesznością. Spraw, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi Twojej miłości i prawdy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

         Złóżmy dziękczynienie Bogu za to, że zwyciężył grzech i przez śmierć Jezusa Chrystusa pokazał nam dowód miłości, która jest niezmienna i wiecznie trwa.

Przed rozesłaniem

         Niech błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy, otworzy nas na działanie Boga w naszym życiu. Dostrzeżmy Boga w naszej pokutnej codzienności i powierzajmy Panu to, co nas trapi i niepokoi, ale też i to, co nas raduje.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama