Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ty jesteś Piotr. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Jako święty, powszechny i apostolski Kościół gromadzimy się w ten wspaniały dzień apostołów Piotra i Pawła, by wysławiać Imię Pana i głosić Jego potęgę. Kościół założony na fundamencie dwunastu apostołów zawsze otaczał szczególną czcią dwóch spośród nich: Piotra, któremu Pan powierzył najwyższą władzę pasterską, i Pawła, który rozniósł słowo Ewangelii po całym Imperium Romanum. Od początku też powtarzano: Ubi Petrus, ibi Ecclesia: gdzie Piotr, tam Kościół. Dlatego my dzisiaj wiernie stajemy przy Piotrze naszych czasów — papieżu Franciszku, by przeżywać naszą jedność z Kościołem Powszechnym. Bogu wszechmogącemu składajmy wielkie dziękczynienie za to, że pozwolił nam być dziećmi swego Kościoła. Niech Pan wzbudzi w nas apostolskiego ducha, byśmy tak jak święty Paweł mogli nieść Ewangelię Chrystusa do wszystkich ludzi. Skierujmy oczy duszy na Rzym, to Święte Miasto, przenieśmy się ad limina apostolorum, do progów apostolskich, gdzie Piotr i Paweł, przelawszy krew męczeńską, kładli fundamenty pod jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Modlitwa powszechna

Razem z całym Kościołem módlmy się nieustannie do Ojca, który cudownie ocalił Piotra z więzienia, który objawił swe wielkie miłosierdzie wśród narodów, przez nauczanie Pawła.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby był szańcem wiary i prowadził ludzi do Jezusa, Syna Boga żywego. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Twego ludu.
  2. Módlmy się za papieża, aby jako Piotr naszych czasów dopełniał dzieła głoszenia Ewangelii wobec wszystkich narodów.
  3. Módlmy się za wszystkich biskupów, następców apostołów, aby kluczami swej misji otwierali przed ludźmi bogactwo słowa Bożego i sakramentów zbawienia.
  4. Módlmy się za Rzym i jego mieszkańców, aby wysławiali Pana razem z wszystkimi, którzy wierzą w Boga i Jezusa Chrystusa.
  5. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby nie krępowali wyznawców Chrystusa w ich służbie dla dobra rodziny ludzkiej.
  6. Módlmy się za wszystkich męczenników Bożej sprawy, aby ich więzienia, cierpienia i poniżenia budziły wiarę oraz były znakiem mocy Chrystusa.
  7. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali wieniec chwały od Pana, który jest sprawiedliwym sędzią.
  8. Módlmy się za nas samych, abyśmy swym życiem głosili Chrystusa i przez wiarę budowali Jego Kościół, jako świątynię Boga wśród świata.

Boże, Panie nieba i ziemi, który umacniasz swoje dzieci, aby jak apostołowie Piotr i Paweł były wierne w głoszeniu prawdy i wytrwały wśród cierpień dla imienia Twojego Syna. Wysłuchaj tej modlitwy Kościoła i spraw, by wszędzie rozbrzmiewało Twoje słowo, budząc wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za dar Kościoła świętego.

Przed rozesłaniem

Idźcie, by jak Piotr i Paweł, jak Dwunastu, bronić Chrystusa i Kościoła nawet aż do przelania krwi. Sanguis martyrum, semen christianorum. Krew męczenników nasieniem wyznawców.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama